L'Ajuntament de Terrassa ha implantat un sistema de tarifació social que comporta que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos, seguint els principis d'inclusivitat (que el cost del servei no impedeixi accedir-hi), de justícia social (que l'esforç per assumir el cost sigui igual per a tothom) i de progressivitat (que el preu vagi en proporció a la capacitat econòmica).

Aquest sistema contempla diferents trams de nivell de renda i altres condicionants que poden influir en el tram que s'aplica a cada família. A cada tram li correspon una tarifa diferent dels serveis prestats per les escoles municipals.

Consulteu aquí tota la informació sobre la tarifació social

Consulteu el simulador de preus segons tarifació social de l'Escola de Música-Conservatori

Tràmit on sol·licitar els tractament específics per al càlcul del tram de tarifació social

 

Les tarifes de l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa pel curs 2023-24, en funció dels diferents trams del sistema de tarifació social, seran les següents (clic per engrandir):

Condicions específiques del centre

  • La quota d'activitats serà de 15,00 €, que es farà efectiva juntament amb el pagament de la quota del mes de gener.
  • Pels pagaments de 8 mensualitats, les quotes es faran efectives durant la segona quinzena del mes d'octubre a maig ambdós inclosos; pels pagaments de 4 mensualitats, les quotes es faran efectives d'octubre a gener i/o de febrer a maig.
  • En cas que un/a alumne/a del centre es doni de baixa, aquesta tindrà efectes a partir de la quota següent. Cal, doncs, notificar la possible baixa a la Secretaria del centre abans de l'inici de cada mes.
  • A l'alumnat de l'escola de música resident a les poblacions d'Ullastrell i Rellinars se li aplicarà aquesta taxa incrementada en un 5%. L'alumnat de l'escola de música de fora de Terrassa i d'aquestes dues poblacions serà considerat "no resident" i se li aplicarà un 10% d'increment en el preu del curs. La consideració de resident o no resident no serà d'aplicació per a l'alumnat del Conservatori.
  • La inscripció a les assignatures optatives del conservatori estarà condicionada a l'autorització per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Quan, per necessitats de programació, una assignatura es vegi reduïda o ampliada en el seu nombre d'hores lectives o incrementi o disminueixi el seu nombre d'alumnes per classe, la taxa es reduirà o ampliarà de manera proporcional.
  • En el cas que s'estableixi un conveni de col·laboració entre el Servei d'Educació i una institució universitària, els/les estudiants tindran una bonificació del 20% en les activitats del centre que s'hagin programat per acord de les parts.