La millora de la recollida selectiva dels residus i la neteja a la ciutat és un repte molt important que requereix la implicació i l'esforç de tothom. En primer lloc, de l'Ajuntament i de l'empresa municipal Eco-Equip, però també de la ciutadania, de les entitats i organitzacions i de les activitats econòmiques.

 

L'Ajuntament ha portat a terme en els darrers anys diverses accions d'informació i sensibilització i de millora dels serveis de recollida. I s'han aprovat ordenances i normes reguladores per garantir el bon ús dels serveis, com també la creació del Comitè per a la Millora de la Neteja i la Gestió de Residus de Terrassa, que està adscrit al Consell Municipal de Medi Ambient. Aquest òrgan és un espai que ajuda a definir les polítiques i les decisions estratègiques que afectin en aquest servei. Té un funcionament autònom i un pla de treball propi, amb un caràcter decisori, consultiu, assessor i deliberatiu per assolir acords.

Però encara ens cal millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus i, així, reduir les deixalles que dipositem al contenidor de la fracció resta, que són aquells que no es poden reciclar. Separant correctament estalviarem recursos i també despeses econòmiques perquè reduirem els costos de tractament i gestió dels residus. A més, mantindrem la ciutat més neta, endreçada i col·laborarem en la millora del medi ambient i a gaudir d'un entorn saludable.

Avancem de mica en mica en els resultats de la recollida selectiva i, l'any 2020, vàrem arribar al 41%, però encara ens queda molt per fer per arribar al 60% que ens marca la Unió Europea pel 2035. Per això, és primordial avançar cap al residu zero i gestionar millor els nostres residus en el context de lluita contra l'emergència climàtica en la qual ens trobem.

Podeu consultar l' Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus de Terrassa

Pla de prevenció i gestió de residus municipals 2018-2030

Les accions que hem de realitzar per aconseguir aquests objectius estan recollides al Pla de prevenció i gestió de residus municipals 2018-2030. En ell definim el nostre model, establim els objectius i concretem les actuacions i els instruments necessaris per arribar als percentatges de recollida que ens marquem.

Aquestes són les idees principals en què es basa el Pla:

  1. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i la reutilització
  2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus
  3. Adaptar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi
  4. Millora l'eficiència en la prestació del servei
  5. Proporcionar recursos a Eco Equip
  6. Establir mecanismes de control de qualitat
  7. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic

 
Per a més informació del servei de recollida i gestió de residus, pots consultar la web de l'empresa municipal de neteja i recollida selectiva, Eco Equip.