En el marc del Consell de la Formació Professional de Terrassa els diferents agents socials, educatius i econòmics de Terrassa assenyalen l'orientació com un dels reptes a treballar de forma coordinada a nivell de ciutat de Terrassa. El Plenari del Consell de la Formació Professional (any 2017) acorda que una de les seves línies de treball sigui fomentar l'orientació al llarg i a l'ample de la vida. Pla Anual 2017

De la ma de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona,  que aposta per una estratègia centrada en orientar i acompanyar les trajectòries i transicions educatives de les persones, s'inicia el projecte seguint el model de "Ciutats orientadores" (Guiding Cities)

El model de Ciutat orientadora es concep com una ciutat que promou l'articulació de tots els serveis i recursos d'orientació que existeixen en un determinat context local per fer front a les necessitats de prevenció, intervenció i compensació de l'abandonament escolar prematur i l'orientació educativa, laboral i professional al llarg de la vida.

Durant el 2018  s'ha realitzat un primer mapa de recursos on s'han identificat 13 serveis  públics dels quals 9 serveis municipals amb 50 recursos, 12 entitats i 23 centres educatius.

Actuacions

Les actuacions que s'estan realitzant són:

  • identificació de recursos
  • reunions trimestrals de la xarxa Terrassa Orienta per intercanviar i coneixement  dels recursos entre professionals
  • reunions del Grup de Treball Terrassa Orienta per la creació d'un Acord Terrassa-Orienta
  • formació adreçada a professionals de l'orientació
  • redacció de materials o documents conjunts
  • productes: guia recursos i serveis i directori orientadors/es

Infografia resum del treball realitzat a la Xarxa

Infografia Xarxa Terrassa-Orienta

Documents

Recursos Administració  Pública i Serveis Municipals

Recursos Entitats

Bases per l'Acord Terrassa-Orienta (pendent signatura) 

Documents en construcció:

  • Bases per l'Acord Terrassa Orienta (aprovat per la comissió Permanent) pendent de signatura 
  • Directori de persones professionals de l'orientació (document protegit per protecció de dades i d'ús exclusiu pels professionals)
  • Guia de serveis i recursos d'orientació educativa i laboral a Terrassa en format pape