Campanya amb l'alcohol tingues vista

L'alcohol és la droga més àmpliament consumida i acceptada socialment, associada a espais relacionals i d'oci, i amb una baixa percepció de risc, malgrat els importants costos socials i sanitaris que suposa. El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica a la salut, pot augmentar el risc de tenir lesions, agreuja problemes psíquics i socials i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. Aquest consum, a més, pot derivar a mig i a llarg termini en dependència a l'alcohol o alcoholisme, situació que sovint passa desapercebuda. D'altra banda, es tracta de la droga amb una edat d'inici més jove.

El servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb la resta d'entitats que configuren el Pla Local de Drogues (Alba, Aide, CAS i Alcohòlics Anònims), impulsen la campanya "Amb l'alcohol, tingues vista", amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos associats al consum d'alcohol i reduir-ne el consum.

Campanya "Amb l'alcohol tingues vista"

 

Cartell de la campanya que posa l'èmfasi en els espais de festa d'oci nocturn. Es dirigeix tant a la població jove com a pares i mares, pel seu rol educatiu. 

 

 

 

 

 

Des del Pla Local de Drogues es considera important intervenir en moments claus com són les festes populars.

Aquest és el cartell de la Festa Major de Terrassa 2022 per promocionar que la festa es desenvolupi en un entorn més segur, saludable, informat i responsable.

 

 

 

 

 

 

 

La campanya també es dirigeix a l'àmbit esportiu. Aquestes imatges amb una nena i un nen interpel·len les persones adultes que pel seu rol d'educadores són un model a seguir pel que fa a conductes i hàbits de consum.

Aquests cartells estan penjats als equipaments esportius que s'hi han adherit.

 

 

El servei de Salut i Comunitat ofereix una videocàpsula educativa sobre el consum d'alcohol per l'alumnat de 3r i 4t d'ESO. Inscripcions obertes als centres d'educació secundària.

 

 

 

 

 

El Pla Local de drogues considera el consum d'alcohol com una de les prioritats a abordar.

 

 

Estudis sobre el consum d'alcohol:

Va a l'actualitat de salut comunitària