Diagnosi del Comerç i Eixos Comercials de Terrassa

Terrassa, amb una població que supera els 220.000 habitants, es configura com una de les principals ciutats de Catalunya. Com en la major part de grans ciutats de Catalunya, el sector comercial és un dels més destacats a la ciutat de Terrassa. Ara bé, l'últim Programa d'Orientació dels Equipaments Comercials (POEC) de Terrassa data de l'any 2003. En aquell pla, s'identificaven una sèrie d'eixos i corredors comercials amb diferents graus d'importància, que van quedar recollits en el POUM, l'any 2011.
 
Després de 18 anys, són molts els canvis tant a nivell social com econòmic i comercial que s'han produït a la ciutat de Terrassa, començant per un creixement poblacional de més de 40.000 habitants i el desenvolupament de noves zones de la ciutat, sense esmentar la crisi econòmica de 2008 i la situació que es pugui derivar actualment després de l'impacte de la Covid-19, que ha impactat el comerç.
 
Per tot plegat, resulta necessari una nova planificació que respongui a les noves necessitats i assentar les bases per al desenvolupament del comerç egarenc en els propers anys. Com a punt de partida, s'ha començat per un anàlisi de la situació actual, centrat en aquests eixos comercials definits en el POEC. Aquest treball s'estructura en tres treballs complementaris:
  • Una diagnosi quantitativa del comerç de la ciutat i mapificació de les zones comercials, en contrast amb els eixos comercials definits en el POEC.
  • Una enquesta d'hàbits de consum i valoració del comerç de la ciutat, que apunta les tendències de comportament d'aquests envers el comerç local.
  • Un anàlisi a peu de carrer dels eixos comercials i algunes zones amb potencial desenvolupament comercial.
 
 

Clonatge comercial a Catalunya (Edició 2021)

Versió definitiva de la publicació "Clonatge comercial a Catalunya" de l'any 2021, que ha estat elaborada per un equip conformat per tècnics de la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i de la xarxa Perfil de la Ciutat.

Anàlisi d'hàbits de Consum i Compra de la Província de Barcelona 2019

La Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona considera essencial aportar dades i coneixement del sector a les administracions locals, empreses, comerciants i agents interessats en el desenvolupament del comerç de proximitat de la demarcació de Barcelona. La generació de coneixement, i en concret el relacionat amb la demanda, es considera un instrument indispensable per desenvolupar i adaptar les polítiques sectorials actuals. L'anàlisi dels hàbits de consum i compra, en perspectiva temporal, és un baròmetre dels impactes dels potencials canvis en les polítiques del sector i de la percepció del consumidor final.

La segona edició de l'enquesta d'hàbits de consum i compra va ser portada a terme durant el mesos de gener i febrer del 2019. Ha estat realitzada als responsables de compra d'una mostra de 8.001 llars familiars principals o primeres residències. D'aquesta manera, s'ofereixen noves dades actualitzades del projecte que va començar l'any 2017 amb la primera edició de l'enquesta.

Cal esmentar que s'ha aplicat un filtre a les dades publicades, a les quals només apareix la informació desagregada per als municipis majors de 10.000 habitants, degut a la dimensió i rellevància de la mostra i a la preservació de la privadesa de les dades personals. Quant al fitxer corresponent a l'any 2019, s'ha ampliat la matriu de dades als resultats en percentatges en horitzontal per tal de millorar la seva capacitat de creuament.

L'objectiu d'aquesta anàlisi és conèixer els diferents perfils de llars i consumidors, les seves preferències, hàbits i motivacions de compra. Les preguntes s'han centrat al voltant de la valoració de l'oferta comercial als municipis i barris, les freqüències de compra i tipologies d'establiment (segmentat per categories de producte i franja horària), ús d'internet i compra de productes de proximitat, de producció ecològica, directament de productor i de comerç just. Tot plegat aporta informació per analitzar els fluxos, comportaments i motivacions de les llars a l'hora de realitzar la despesa en els barris, el municipi o a fora d'aquest.

Aquest és l'informe d'anàlisi dels hàbits de consum i compra de la provincia de Barcelona

Clonatge comercial (Edició 2019)

Reunió de treball celebrada a Manresa el dia 20 de març de 2019 per consensuar la versió definitiva del document "Clonatge comercial".

Anàlisi d'hàbits de consum i compra de la província de Barcelona
Municipi: Terrassa

Amb l'objectiu principal de quantificar els hàbits de consum i compra a la província de Barcelona, s'ha realitzat el Baròmetre Hàbits de consum i compra.


L'estudi s'ha portat a terme amb una enquesta estructurada a un total de 8.081 a compradors exclusius o de responsabilitat compartida de la llar amb la finalitat de tenir mostra suficient d'aquest grup i extreure'n resultats concloents.

Al municipi de Terrassa s'han realitzat un total de 1.200 entrevistes, 200 enquestes de l'estudi a nivell global més una mostra extra de 1.000 enquestes.

Aquest és l'informe d'anàlisi dels hàbits de consum i compra de la provincia de Barcelona. Municipi de Terrassa.
 

Aquesta és la SÍNTESI de l'Informe d'anàlisi dels hàbits de consum i compra a Terrassa.

POEC: Programa d'Orientació per als Equipaments comercials.

  • Eina per a la planificació i desenvolupament del sector
  • Ha permès programar una adaptació del sector comercial a les necessitats del consum
  • Ha detectat les mancances existents i les oportunitats de creixement
  • Ha definit nous projectes d'actuació i polítiques de desenvolupament

Aquí podeu trobar el POEC en format pdf.