Terrassa és una de les ciutats que més aporta al Valor Afegit Brut (VAB) de Catalunya. El sector serveis té un major pes que l'industrial a l'economia de la ciutat, encara que la indústria està força diversificada i compta amb més de 950 empreses tractores (amb capacitat per atreure altres activitats).

El Servei de Promoció Industrial treballa per mantenir i enfortir el pes relatiu del sector industrial egarenc, a través d'accions pròpies o acordades per convenis, i ofereix a les empreses vinculades a la nova indústria diversos serveis per tal que aquestes puguin potenciar les relacions interempresarials i amb l'Administració, així com augmentar les quotes de mercat. Per accedir a aquestes prestacions, les empreses poden registrar-se a la plataforma Terrassa Indústria.

El Servei de Promoció Industrial ofereix també altres serveis per a la millora de la competitivitat empresarial:

El servei de Promoció Industrial també participa en diversos programes en col·laboració amb altres administracions i agents:

  • MentoringPrograma de mentoria amb l'objectiu de donar suport per tirar endavant l'empresa o per ajudar altres empreses a fer-ho.
  • Suport a la internacionalització d'empreses de Terrassa: Un programa per al creixement i expansió internacional, cofinançat per l'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa i, per tant, 100% gratuït per a l'empresa.
  • Accelera el Creixement Suport per a dissenyar i implementar el pla de creixement en transformació digital, internacionalització, millora de la comercialització, finançament, models de gestió i organització.

Per a qualsevol consulta, les empreses i persones interessades es poden adreçar a [email protected]. o al 93 739 70 00, extensió 4975 de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h. durant tot l'any.

Amb el suport de:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels programes de suport al desenvolupament local: