El Dia Mundial de la Salut és un esdeveniment anual amb el qual l'Organització Mundial de la Salut (OMS) commemora la seva creació al 1948.

Es celebra el 7 d'abril i constitueix una eina de projecció exterior per llançar crides a favor de l'acció respecte a qüestions sanitàries importants. La celebració del Dia Mundial de la Salut, també pretén posar èmfasi per a que tots plegats prenguem consciència de la importància d'adquirir (i mantenir) uns hàbits saludables, especialment pel que fa a l'alimentació, la pràctica diària d'exercici físic, i el consum de tabac i d'alcohol, que són les principals causes de pèrdua de salut. Tot això sense oblidar la necessitat d'establir vincles i relacions socials amb l'entorn, com una forma de promoure, també, la salut i el benestar de les persones.

A Terrassa, el Dia Mundial de la Salut es commemora donant veu a totes les entitats de salut de la ciutat, amb la celebració de la  Fira d'Entitats de Salut de Terrassa .