El Dia Mundial de la Salut és un esdeveniment anual amb el qual l'Organització Mundial de la Salut (OMS) commemora la seva creació al 1948. Es celebra el 7 d'abril i constitueix una eina de projecció exterior per llançar crides a favor de l'acció respecte a qüestions sanitàries importants. El tema central del 2018 és "Salut per a tothom amb la cobertura sanitària universal", és a dir, garantir que totes les persones, en qualsevol lloc , puguin tenir accés a serveis essencials de salut  i de qualitat sense haver de passar per dificultats econòmiques. Per aconseguir-ho ha d'haver una determinació política molt significativa.

La celebració del Dia Mundial de la Salut, també pretén posar èmfasi per a que tots plegats prenguem consciència de la importància d'adquirir (i mantenir) uns hàbits saludables, especialment pel que fa a l'alimentació, la pràctica diària d'exercici físic, i el consum de tabac i d'alcohol, que són les principals causes de pèrdua de salut. Tot això sense oblidar la necessitat d'establir vincles i relacions socials amb l'entorn, com una forma de promoure, també, la salut i el benestar de les persones.

Aquest és el 6è any en què se celebra el Dia Mundial de la Salut a la nostra ciutat, i el tercer en què fem coincidir la celebració d'aquest Dia amb la Fira d'Entitats de Salut de Terrassa (que amb aquesta arriba a la seva 4ª edició).