El 15 de novembre, Dia Mundial sense alcohol, s'il·lumina l'Ajuntament i el Monument a la dona treballadora per sensibilitzar sobre els beneficis que comporta beure menys alcohol. L'Organització Mundial de la Salut (OMS), adverteix que un consum mínim d'alcohol causa el 4,3% dels càncers a Europa, cosa que equival a 180.000 casos, 110.000 dels quals són homes.  

L'alcohol, la droga més consumida

L'alcohol és la droga més consumida i acceptada socialment, associada a espais relacionals i d'oci, i amb una baixa percepció de risc. Així ho demostren les dades del darrer estudi (l'EMCSAT) sobre conductes de salut de la població adolescent escolaritzada a Terrassa, realitzat per l'Ajuntament l'any 2020, en què s'extreu que 7 cada 10 alumnes ha begut alguna vegada a la seva vida i que d'aquests, més d'un terç, algun cop, han patit una intoxicació aguda.

Fins als 16 anys són les noies qui consumeixen en major percentatge que els nois i a partir d'aquesta edat, s'intercanvien els patrons. Per grups d'edat, un 52,3% de l'alumnat enquestat d'entre 13 i 14 anys han consumit alcohol. La xifra s'eleva al 71,7% entre els 15 i 16 anys, mentre que dels 17 als 21 anys el percentatge és del 80,6%. La mitjana d'edat en què es consumeix per primera vegada és de 14 anys, essent la droga amb una edat d'inici més jove.

Des de l'any 1993, s'observa una tendència a la disminució de la proporció d'alumnes que admeten haver consumit alcohol durant els darrers 30 dies, però pel que fa a les intoxicacions agudes durant els darrers 6 mesos, s'observa una lleugera tendència a l'increment, especialment en el grup d'alumnes més grans (17-21 anys).

L'estudi s'ha elaborat amb la informació extreta de les enquestes contestades per 1.323 nois i noies de 23 centres educatius (públics i concertats) de 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat i 1r i 2n Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

Els problemes associats al consum d'alcohol no es restringeixen només a les persones joves. El consum excessiu i habitual perjudica la salut, pot augmentar el risc de tenir lesions, agreuja problemes psíquics i socials i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. Aquest consum, a més, pot derivar a mig i a llarg termini en dependència a l'alcohol, situació que sovint passa desapercebuda. S'estima que el consum d'alcohol suposa el 4% de la mortalitat general. 

El servei de salut comunitària de l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb la resta d'entitats que configuren el Pla Local de Drogues (Alba, AIDE, CAS, Alcohòlics Anònims i d'altres serveis municipals) impulsen la campanya "Amb l'alcohol, tingues vista", amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos associats al consum d'alcohol i reduir-ne el consum. Ateses les importants conseqüències que comporta a nivell sanitari i social, el consum d'alcohol és un dels àmbits de treball prioritzats en l'actual Pla Local de Drogues de Terrassa.

La campanya posa l'èmfasi en els espais de festa com l'oci nocturn o les festes populars, així com en el consum en l'àmbit familiar. En una primera fase la campanya es dirigeix tant a la població jove com a pares i mares, pel seu rol educatiu i pel model que suposa entre els infants el consum dels adults. 

La campanya consisteix en vídeos i cartells que tenen com a element comú l'eslogan "Amb l'alcohol, tingues vista". Aquesta campanya pretén posar de relleu la necessitat que entre tots i totes hem de parar atenció als riscos associats al consum d'alcohol.

Estrena de la campanya "Amb l'alcohol tingues vista" en l'àmbit esportiu dins de la setmana sense alcohol al voltant del Dia Mundial: Cros escolar i partits de centres esportius.

- Penjada de cartells en A3 en els espais concorreguts de centres esportius de Terrassa

 

 

 

 

 

 

 

- Desplegament de pancartes de lona de 4 X 1,5 m abans del començament dels partits en centres esportius per penjar-les posteriorment a les grades.

 

 

Aneu a les notícies d'actualitat de salut comunitària