Ajuntament de Terrassa il·luminat per la lluita contra el tabac

La setmana sense fum culmina amb la commemoració del dia mundial sense tabac el 31 de maig il·luminant elements arquitectònics de la ciutat.

 

Monument a la dona treballadora il·luminat per al dia mundial de lluita contra el tabac

L'epidèmia mundial del tabaquisme causa anualment més de 8 milions de morts, aproximadament un 1,2 de les quals corresponen al fum aliè  al que estan exposades les persones no fumadores.

Conscienciar la joventut perquè rebutgin les tècniques de manipulació que la indústria del tabac fa servir perquè s'enganxin al tabac i per extensió als productes que contenen nicotina és un repte.

La promoció dels dispositius electrònics amb diversos productes de tabac ha irromput el mercat com a alternativa menys perjudicial i més neta al tabac convencional. D'aquestes noves formes de fumar no se'n coneixen els efectes a llarg termini, però la societat científica recomana considerar de la mateixa manera el tabac convencional que les cigarretes electròniques o els "vapejadors". En qualsevol d'aquestes formes de fumar hi ha nicotina i altres substàncies tòxiques. Per tant, fumar a través de dispositius electrònics s'equipara al tabac convencional a efectes de publicitat, promoció, venda i consum.

Fumar és un factor de risc que augmenta la gravetat en malalties infeccioses respiratòries. La COVID-19 és una malaltia infecciosa que ataca els pulmons. El tabaquisme deteriora la funció pulmonar, el que dificulta que el cos pugui lluitar contra les malalties infeccioses. El consum de tabac és un factor de risc important també per malalties cardiovasculars, diabetis i càncers. Les persones que les pateixen tenen un major risc de desenvolupar símptomes greus en cas de COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Infografia de com el tabac és una amenaça per al desenvolupament

 

 

 

 

 

 

 

 

Va a l'actualitat de salut