El 31 de maig de cada any l'OMS celebra el Dia mundial sense tabac amb l'objectiu de posar de relleu els riscos associats amb el tabaquisme i alertar a la població sobre la relació entre el consum de tabac i les malalties cardiovasculars: cardiopatia isquèmica (angina de pit i infart de miocardi), accident cerebrovascular i malaltia vascular perifèrica.

Entorn del Dia mundial sense tabac es celebra també la  Setmana sense fum , aproximadament del 25 al 31 de maig, que preten sensibilitzar la població sobre els riscos per la salut que comporta fumar, en especial sobre la salut cardiovascular, incloent els riscos sobre la salut de l'exposició al fum de tabac aliè.

Durant la setmana sense fum,  els diversos CAPs de la ciutat instal·len taules informatives al vestíbul amb informació sobre els riscos associats al consum de tabac, els professionals sanitaris realitzen carboximetries i ofereixen consells breus per deixar de fumar i també durant aquesta setmana es difonen missatges preventius del consum de tabac i de l'exposició al fum ambiental de tabac a l'espai WEB de l'Ajuntament i a les xarxes socials