Trets d'identitat

El nostre ideari d' escola es fonamenta en tres eixos bàsics: els infants, les famílies i la relació amb el barri.

Creiem en els infants com persones capaces, persones que necessiten un tracte individualitzat  i únic, i és per aquest motiu que pensem que el nostre paper és el d'acompanyar a l'infant en el seu desenvolupament i aprenentatge, així com,  facilitar tots els mitjans necessaris perquè així sigui, bàsicament a partir del joc, el descobriment, sempre a partir dels seus interessos i iniciativa i dels moments de cura.

En referència a la relació amb les famílies, pensem que és un aspecte vital de la nostra línia pedagògica. La nostra idea és crear ponts sòlids de comunicació des de que les famílies decideixen que els seus fills i filles vinguin a la nostra Escola Bressol, tenint en compte que dipositen la seva confiança en nosaltres per tal que continuem i acompanyem als nens i nenes en el seu desenvolupament, tasca que ja han iniciat a casa. Intentem que tothom es senti acollit i que tothom senti l'espai com a propi.

Respecte a la relació amb el barri, som una escola que col•labora i participa amb les diferents entitats del barri, fent moltes  activitats i projectes que resulten molt enriquidores per tothom que hi participa.


L'escola compta amb...
  • 8 places d'infants de menys d'un any
  • 36 places d'infants d'un any d'edat
  • 60 places d'infants de dos anys d'edat
  • Dormitori
  • Pati exterior

 

Servei de menjador

L'Escola disposa de cuina pròpia on s'elaboren els menús diàriament.

L'Horari del menjador és de 12 a 15 h.
 

Servei d'Acollida

L'escola ofereix un servei d'ampliació horària de 8 a 9 h del matí, que s'implementarà en funció de la demanda.

Coneix l'escola