Conjunt monumental de les esglésies de Sant PereSeguint la col·laboració científica entre el Museu de Terrassa i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica - ICAC presentem la gravació del treball realitzat amb fotogrametria digital i amb escàner làsser de l'església de Sant Miquel de Terrassa.

Aquest document és resultat de la voluntat d'unir sinèrgies entre el grup d'excavadors de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa i l'equip d'Arqueologia Cristiana i de l'Antiguitat Tardana del grup "GRC 2014 SGR 1197: MIRMED-GIAC (ICAC/UAB/URV)" que han treballat en el projecte de recerca arqueològica al conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Vallès Occidental. Antiga Ègara (Projecte quadriennal 2014/100748). 

L'objectiu d'aquesta gravació és documentar íntegrament l'edifici per poder-ne fer estudis acurats de l'arquitectura.

Treball de generació de model 3D i planimetria 2D a partir de fotogrametria i escàner làser.

Vista general de les esglésies de Sant Pere de Terrassa A partir de febrer de 2018 podeu  visitar  virtualment en 3D i de manera interactiva l'església de Sant Miquel de Terrassa.

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) ha creat una reproducció del temple a partir de l'escaneig làser i la fotogrametria digital.

El resultat s'ha publicat a la plataforma en línia Sketchfab que permet consultar arxius d'imatge en 3D de manera interactiva des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, sense necessitat d'instal·lar cap aplicació específica.

Vista general de l'església de Sant Miquel de TerrassaTrobareu els models tridimensionals, les seccions arquitectòniques amb informació semàntica incorporada i enllaços a les referències  bibliogràfiques més significatives.

Sant Miquel és el quart projecte publicat per l'ICAC amb aquesta innovadora tecnologia.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte de recerca arqueològica que s'està duent a terme actualment a la Seu d'Ègara, amb la implicació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, l'Ajuntament de Terrassa i la Parròquia de Sant Pere.

Secció longitudinal de l'església i de la cripta inferior

Església de Sant Miquel en 3 D