El principal objectiu del Consell és la millora de la Formació Professional a la ciutat. Estem convençuts que la formació en centres de treball (que sovint també anomenem pràctiques) és fonamental per als alumnes, ja que els permet entrar en contacte amb la realitat del món laboral amb tota la seva complexitat alhora que posen en pràctica els aprenentatges de l'escola.

Per tant, considerem que per tal d'assolir l'objectiu de millorar l'FP és necessari millorar l'avaluació i seguiment de la formació en centres de treball que es fa des de les escoles i promoure la formació dels tutors d'empresa que han d'acompanyar els joves en les seves estades formatives a les empreses.

Més informació queestudiar ; xtec

Normativa de la Formació en centres de Treball.   Instruccions d'aplicació curs 2017 - 18

Oferta d'alumnat d'FP per pràctiques

Des del Consell treballem per promoure la inserció social i laboral dels joves de la ciutat. Una de les principals eines per assolir aquest objectiu és que els joves puguin gaudir d'unes estades de pràctiques a les empreses que permetin el coneixement mutu i l'aplicació dels coneixements adquirits.

Com a empreses adherides, el Consell us ofereix aquest servei a través del qual podeu trobar alumnes de formació professional en pràctiques.

Per tal d'accedir a aquest servei i per donar la resposta més acurada a les necessitats de la vostra empresa, us demanem que complimenteu la fitxa d'oferta de pràctiques que trobareu a continuació:

Fitxa per la oferta de pràctiques