El principal objectiu del Consell és la millora de la Formació Professional a la ciutat. Estem convençuts que la formació en centres de treball (que sovint també anomenem pràctiques) és fonamental per als alumnes, ja que els permet entrar en contacte amb la realitat del món laboral amb tota la seva complexitat alhora que posen en pràctica els aprenentatges de l'escola.

Per tant, considerem que per tal d'assolir l'objectiu de millorar l'FP és necessari millorar l'avaluació i seguiment de la formació en centres de treball que es fa des de les escoles i promoure la formació dels tutors d'empresa que han d'acompanyar els joves en les seves estades formatives a les empreses.

Més informació TriaEducativa; XTEC 

Normativa de la Formació en centres de Treball.   Instruccions d'aplicació curs 2021-2022

Oferta d'alumnat d'FP per pràctiques

Des del Consell treballem per promoure la inserció social i laboral dels joves de la ciutat. Una de les principals eines per assolir aquest objectiu és que els joves puguin gaudir d'unes estades de pràctiques a les empreses que permetin el coneixement mutu i l'aplicació dels coneixements adquirits.

Com a empreses adherides, el Consell us ofereix aquest servei a través del qual podeu trobar alumnes de formació professional en pràctiques seguint el protocol.

Protocol 

Es pot realitzar des del Portal de Treball i Formació  que te com objectiu oferir un catàleg virtual de l'oferta formativa, ofertes de treball i pràctiques a l'empresa. En aquest portal  es poden trobar totes les famílies professionals, i tipus d'estudis depenent del perfil d'alumnat que necessiteu  segon el lloc de pràctiques a ocupar.

Aquest portal ajuda a difondre, automatitzar i facilitar el lligam entre el món empresarial i educatiu a l'hora de gestionar les pràctiques* en centres de treball. 
(*) de formació professional inicial (CFGM CFGS) i formació professional per a l'ocupació

La formació professional dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa, alumnat contractat o amb beca de formació.(En aquest moments els centres formatius també es troben en la dificultat de trobar empreses que acullin alumnat)

Pautes pel primer contacte amb el centre formatiu:
Entrar al portal
A l'apartat empresa clicar a Veure totes les pràctiques
Cercar el tipus de formació per temàtica o centre
Un cop dins el curs formatiu corresponent, enviar la fitxa mitjançant  Vols acollir una persona de pràctiques? Contacta amb nosaltres