Imatge que identifica l'exposició de I-sex-jove

L'exposició itinerant I-Sex-Jove, és un recurs pedagògic per als centres educatius per treballar la salut afectivosexual amb l'alumnat de 12 a 16 anys. Es pot demanar a l'adreça electrònica: [email protected]

Característiques de l'exposició:

Format: l'exposició consta de 7 plafons enrotllables que es poden visitar i treballar com un tot o en funció del contingut de cada plafó. Pot ser dinamitzada per professionals docents, de la salut, ...
Guia de contingut dels plafons per qui dinamitzi l'exposició.
Estructura: 7 plafons de 85X200 cm. (1 amb la presentació i 6 amb el contingut).
Requisits de l'espai: 50 m2 mínim i 60 m2 recomanats.

Amb l'exposició "I-Sex-Jove", es pretén donar una visió àmplia de la sexualitat tenint en compte diferents dimensions de l'ésser humà que interactuen entre si: factors biològics, psicològics, socials, culturals, ètics, religiosos i d'elecció personal.

Es vol promoure una sexualitat saludable i positiva entre el jovent, i tenir present molts dels aspectes que la componen, atès que la salut sexual té una gran influència sobre la salut de les persones. Volem parlar de la sexualitat des de la perspectiva del plaer, la diversitat, l'autoconeixement, la comunicació, la informació, el respecte i la responsabilitat.

Autoria: Ajuntament de Terrassa Col·laboració: Diputació de Barcelona, CST i Mútua de Terrassa

La sexualitat és el teu cos... el teu cap...el teu entorn... naixem vivim i morim com a éssers sexuats, sexuals i eròtics. La sexualitat l'expressem de manera diferent al llarg de la nostra vida: infància, pubertat, adolescència, adultesa i vellesa. Tot el meu cos és sexuat. El cervell és l'ordinador central. Controla les emocions i respostes sexuals. Tothom viu de manera diferent la sexualitat. La condicionen els valors culturals, religiosos, la història personal, l'educació, els valors de la família i de l'entorn, l'època, etc La sexualitat ens permet comunicar desitjos i afectes. Possibilita donar i rebre plaer i a vegades reproduir-nos. La informació i el coneixement ens ajudaran a actuar de forma lliure, responsable i conscient. La sexualitat són carícies, el coit, autoconèixer, toquejar, petons, masturbació, joguines. I PER A TU, QUÈ ÉS LA SEXUALITAT? Escriu-ho i enganxa- ho al plafó.

Primer plafó. Què és la sexualitat?

Objectiu

Conèixer el concepte ampli de sexualitat tenint en compte les dimensions biològiques, emocionals, psicològiques i socioculturals.

Reconèixer les diferents maneres d'expressar la sexualitat.

 

 

 

 

 

 

 

SEXE: Conjunt de característiques biològiques i fisiològiques que distingeixen entre mascles i femelles. Aquesta definició no inclou a les persones intersexuals. ORIENTACIÓ SEXUAL: Atracció romàntica, emocional i/o sexual que se sent cap a les persones. Pot ser l'homosexualitat, l'heterosexualitat, la bisexualitat, l'asexualitat, la pansexualitat i d'altres. IDENTITAT DE GÈNERE: Què ens sentim, (independentment de les característiques biològiques de naixement) home o dona cis, home o dona trans, persona no binària, gènere fluid, agènere ... EXPRESSIÓ DE GÈNERE: Forma i manera d'expressar-se, gustos i comportaments. Hi ha l'expressió masculina, femenina, andrògina. L'expressió de gènere és una barreja que pot ser variable. QUÈ PENSES DE LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE? Escriu-ho i enganxa-ho al plafó.

Segon plafó. Diversitat afectiva, sexual i de gèneres

Objectiu

Afavorir la reflexió i el debat entorn de les desigualtats relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gèneres.

Informació basada en el coneixement i el respecte de la diversitat, més enllà del sistema binari i l'heteronorma.

 

 

 

 

 

Alguns mites sobre la sexualitat. Ens condicionen... tothom en té... ens influencien... ens n'hem de desprendre! Les persones bisexuals estan confoses. Amb 16 anys hauries d'haver-ho fet. La primera vegada fa molt mal i es sagna. Les persones amb discapacitats no tenen sexualitat. Els condons maten el plaer. Els gais només pensen en el sexe. Quan més «facilona», més puta. Si tens la regla no et quedes embarassada. La píndola postcoital és abortiva. Un home de veritat no plora ni expressa els seus sentiments. Després del sexe els nois perden l'interès. L'home ha de portar sempre la iniciativa sexual i sempre ha d'estar disposat. Quan ella diu no, en el fons sí que vol. Amb una mica d'alcohol funciona millor. Si no hi ha penetració no hi ha sexe. Les dones no es masturben; és cosa de nois. Si té gelos vol dir que m'estima. Si el noi es retira a temps no passa res. I TU, CONEIXES ALGUN MITE MÉS? Escriu-ho i enganxa-ho al plafó.

Tercer plafó. Alguns mites sobre la sexualitat

Objectiu

Reflexionar sobre els principals mites entorn de la sexualitat, per què existeixen, com ens condicionen i com ens en podem desprendre.

 

 

 

 

 

 

 

 

La conducta sexual humana, com qualsevol altra conducta, pot comportar riscos per a la salut: L'embaràs no previst o tenir una criatura quan no és el moment. Les infeccions de transmissió sexual (ITS) i VIH. Les ITS es manifesten amb símptomes diversos que de vegades poden ser discrets i tardans. Símptomes: lesions a la pell dels genitals, ulceracions, berrugues, secrecions o fluix vaginal diferent al que es té normalment, molèsties en òrgans genitals i urinaris, picor, coïssor, dolor. Poden manifestar-se en llocs diferents als genitals. Poden no tenir cap símptoma visible o que aquest hagi desaparegut malgrat continuïn evolucionant. Les causes més freqüents són: bacteris virus, protozous, fongs, paràsits. Davant de qualsevol dubte s'ha de consultar a professionals de la salut. I PER A TU , QUÈ ÉS UNA PRÀCTICA DE RISC? Escriu-la i enganxa-la al plafó.

Quart plafó. Què sabem de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i els embarassos?

Objectiu

Conèixer les principals infeccions de transmissió sexual (ITS) i el VIH/SIDA, saber reconèixer-ne els símptomes i on consultar si cal.

 

 

 

 

 

 

 

 

MÈTODES ANTICONCEPTIUS QUE EVITEN L'EMBARÀS, ITS I VIH/SIDA: preservatiu extern (econòmic, fàcil d'usar, molt sensible, de diferents colors, sabors, formes), preservatiu intern (més resistent, no provoca al·lèrgies i protegeix dels embarassos no desitjats i de la majoria de les ITS i VIH/SIDA). MÈTODES ANTICONCEPTIUS QUE NOMÉS EVITEN L'EMBARÀS: ANTICONCEPCIÓ HORMONAL (Contenen substàncies semblants a les hormones sexuals, impedeixin que maduri l'òvul, que es produeixi la fecundació i per tant l'embaràs): pastilles o píndoles, anell vaginal, pegat anticonceptiu, implant subcutani, injectable. Requereix visita mèdica! DISPOSITIU INTRAUTERÍ (DIU): És de plàstic amb filaments de coure o altres substàncies. Es col·loca a l'interior de l'úter. Produeix alteracions a l'endometri, Dificulta el pas dels espermatozoides i la implantació de l'òvul. Requereix visita ginecològica! MÈTODES ANTICONCEPTIUS QUE NOMÉS EVITEN L'EMBARÀS DE FORMA PERMANENT: VASECTOMIA. La secció dels conductes deferents interromp la trajectòria dels espermatozoides Requereix intervenció quirúrgica. LLIGADURA DE TROMPES: L'obstrucció de les trompes de Fal·lopi per diferents sistemes, impedeix que l'òvul es trobi amb els espermatozoides. Requereix intervenció quirúrgica! NOMÉS EVITEN ITS: Banda de làtex. És una pel·lícula de làtex que es fa servir per practicar el sexe oral. La informació i orientació sanitària adequada t'ajudarà a triar la millor opció. Coneixes altres mètodes? Escriu-los i enganxa-ho al plafó.

Cinquè plafó. Mètodes per cuidar-me

Objectiu

Conèixer els principals mètodes contraceptius i el seu ús.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXUALITAT SENSE DRAMES. PLAER: Autoexploració: em permet conèixer quines coses m'agraden i quines no i poder experimentar més satisfacció i plaer. Comunicació: Poder comunicar-nos ens generarà menys malentesos i més plaer! Fa vergonya però ho gaudirem més! Expectatives: No sempre es compleixen les expectatives que teníem i està guai saber-ho! Comoditat: És important buscar un espai on ens sentim còmodes per poder gaudir de la sexualitat! CONSENTIMENT. Consentiment lliure: El consentiment és fonamental en tota relació sexual o afectiva, i ha de ser atorgat lliurement, sense pressions ni cap obligació. Conscient: Sense consentiment actiu i conscient estem davant de situacions d'abús o agressió, com en casos d'estar sota l'efecte de substàncies o amb persones que no tenen la capacitat física o psíquica d'atorgar-lo. Pactat: Consentir vol dir que sigui pactat, desitjat i que es respecti poder canviar d'opinió en qualsevol moment. Perquè una relació sigui satisfactòria tant durant com després, ha de ser desitjada, consentida i segura. INFLUÈNCIES i XARXES SOCIALS. Pornografia: La pornografia influeix en com ens imaginem les pràctiques sexuals. És una ficció que molts cops no s'apropa a la realitat. Sovint, normalitza comportaments no consensuats violents i perillosos i reprodueix estereotips i desigualtats. Lligar en línia: Lligar en línia pot ser més fàcil però també hi ha riscos! "Sexting": compartir contingut sexual pactat pot ser divertit però perillós si es fa "sexpreading" que és difondre aquest contingut a terceres persones sense consentiment. D'això se'n diu ciber-delicte. Informa't: Busca informació i demana opinió, contra més coneguem sobre sexualitat més possibilitat de divertir-nos i sentir plaer! Practiquem la responsabilitat afectiva! Això vol dir cuidar també a les altres persones, ser clares, expressar els nostres sentiments i comunicar-nos per no fer mal a ningú ni fer-nos mal nosaltres! I TU QUÈ EN PENSES? Escriu-ho i enganxa-ho al plafó.

Sisè plafó. Sexualitat sense drames

Objectiu

Conèixer i saber identificar els factors socials i de l'entorn que poden afavorir unes relacions sexuals més satisfactòries i plaents, i aquells que poden afectar negativament la salut sexual, física i emocional degut a relacions de discriminació, coaccions, violència sexual, etc.

Potenciar una mirada crítica vers els continguts de les xarxes socials com una forma de comunicació que sovint reprodueix els models i conductes estereotipats, desiguals, sexistes, homòfobs i racistes.

 

 

 

Glossari

 

 1. Sexe. Conjunt de característiques anatòmiques i fisiològiques que distingeixen mascles i femelles.
 2. Intersexualitat. Es tracta de persones que neixen amb genitals interns i externs que no poden definir-se com a masculins o femenins, i per tant, en el moment de néixer no és possible classificar-les com nenes o nens. 
 3. Identitat de gènere. La identitat de gènere té a veure amb la identificació de les persones amb els rols que socialment s'atribueixen a homes i dones, independentment del sexe que se'ls va assignar en néixer, l'expressió de gènere i l'orientació afectivosexual.
  1. Dona o home CIS. Per a moltes persones la seva identitat de gènere coincideix amb el seu sexe, això s'anomena cis-gènere. 
  2. Dona o home trans. Quan la seva identitat de gènere no coincideix amb el seu sexe, poden haver nascut amb genitals masculins però sentir que la seva identitat és femenina o viceversa. D'això se'n diu transsexualitat o transgènere. 
  3. Persona no binària. Són aquelles que no s'identifiquen dins de les dues categories tradicionals dona/home.
  4. Gènere fluid. Persones que no s'identifiquen amb una identitat de gènere binària, és a dir, masculina o femenina. Les persones de gènere fluid poden identificar-se amb el gènere masculí, femení o també amb la neutralitat de gènere.
  5. Agènere o gènere neutre. Persones que no s'identifiquen amb cap gènere, ni com a homes ni com a dones. •
  6. Bigènere. Que s'identifiquen amb tots dos gèneres alhora o amb una combinació de tots dos.
 4. Orientació sexual. Orientació afectivosexual o orientació del desig. És la capacitat de sentir atracció emocional, romàntica i/o sexual cap a persones del mateix gènere (homosexualitat), cap a les persones del gènere binari oposat (heterosexualitat), cap a més d'un gènere (bisexualitat o pansexualitat) o la incapacitat de sentir-la cap a cap gènere (asexualitat). Hi ha consens en què l'orientació del desig està influïda tant per factors biològics com culturals; per aquest motiu, es parla d'orientació i no d'opció ni de condició. 3
 5. Expressió de gènere. Forma i manera d'expressar-se, gustos i comportament que s'espera d'un determinat gènere, que ve imposat. Hi ha l'expressió de gènere masculí, l'expressió de gènere femení i per a les persones andrògines* l'expressió de gènere és una barreja, que pot ser variable, de les dues.                                                                 (*)Persona que té un aspecte en què es barregen característiques considerades socialment masculines amb d'altres de considerades femenines.