L'Ajuntament de Terrassa dóna suport a les persones o famílies amb dificultats per a fer front al pagament de la renda del lloguer de l'habitatge , mitjançant l'OFIMEH-LL: 
 
Si us trobeu en aquesta situació cal seguir el següents passos:
 • Adreçar-se a la part arrendatària per comunicar-li la vostra situació de dificultat de pagament per tal de poder arribar a una solució
 • Si la part arrendatària no ofereix cap solució o tens dubtes, cal trucar el més aviat possible al telèfon 937 315 982 o realitzar el tràmit per a la seu electrònica 
 • Es concretarà dia i hora d'entrevista amb un professional que intermediarà amb la part arrendatària per a buscar la solució més adequada
 • En l'entrevista, caldrà aportar la següent documentació:
  • DNI/NIE
  • Llibre de família
  • Contracte de lloguer
  • Demanda judicial, si és el cas
  • Si s'ha demanant justícia gratuïta (advocat d'ofici) s'haurà de facilitar el nom i cognoms del lletrat assignat
  • Sentència de divorci, si és el cas.
  • Certificat d'inscripció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de les prestacions que es perceben per aquesta situació dels membres de la unitat familiar que estan a l'atur
  • Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar, concretant la font d'ingressos: per treball, prestació temporal de RMI, pensionistes, pensions compensatòries, pensions alimentàries, altres….
  • Valoració de la discapacitat, si és el cas