Signatura del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal

És un pacte de ciutat obert a tothom que vulgui sumar-s'hi. Ha representat un salt qualitatiu per fomentar el dret a l'accessibilitat universal a Terrassa i el seu objectiu és implicar globalment la ciutadania: a títol personal, o a través d'associacions, empreses, entitats o col·lectius. La finalitat és fer real el dret a l'accessibilitat universal a la ciutat.

Quan es va signar?

El Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal es va signar el 26 de juliol del 2012. Inicialment el van signar l'Ajuntament i les entitats de l'actual Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i resta obert a tots els que vetllin per l'accessibilitat universal.

Les entitats juguen un paper fonamental en la promoció del dret a l'accessibilitat universal, tant en la detecció de necessitats, com en l'elaboració, implementació i avaluació de les mesures necessàries per aconseguir-la. Per això, l'Ajuntament treballa colze a colze amb elles en espais participatius en el marc del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal.

Quins elements el formen?

El Pacte coordina tres elements participatius:

Celebració dels 10 anys del Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal

Imatge assistents celebració pacte accessibilitat

El passat 24 de novembre de 2022 es va celebrar una dècada de la signatura del Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal. L'acte va comptar amb la participació de les entitats que formen la comissió d'accessibilitat, ONCE, APESOTE, Prou Barreres i Coordinadora Capaç. 

Es va estructurar en 5 blocs: espai públic, cultura i turisme, comunicació, habitatge i mobilitat. Cada responsable de servei va fer la seva intervenció destacant actuacions en matèria d'accessibilitat del treball realitzat en aquests 10 anys i dels futurs projectes a la ciutat.

Contingut Multimedia

M'hi puc adherir?

El Pacte resta obert a tothom que vulgui vetllar per l'accessibilitat universal:

Il·lustració "l'Accessibilitat és cosa de tots"

  • Empreses i comerços.
  • Entitats, associacions i col·lectius.
  • Ciutadania a títol individual.

Podeu donar suport al Pacte amb la vostra adhesió aquí.

Més informació: