Parc de la Republica

El Parc de la República, un nou pulmó verd a la ciutat

Aquest nou espai de 35.000 metres quadrats s'està executant en tres fases diferenciades:

La primera que suposa la construcció de l'àmbit de la zona esportiva: l'edifici dels nous vestidors, el camp de futbol 7, la nova delimitació de les tanques al límit de l'avinguda de Béjar, el talús perimetral i el camí d'accés del parc a la zona esportiva. Les obres es van iniciar el primer trimestre de 2023 i es troben en execució. 

En la Fase 2 s'aborda la construcció d'un edifici annex al Centre Cívic President Macià i la reurbanització de l'actual carrer de Roig i Ventura, per convertir-lo en l'accés sud al futur parc. També s'actuarà als terrenys més propers al centre cívic i a la biblioteca amb l'objectiu de crear una zona verda i connectar aquest espai amb els edificis existents.Les actuacions van iniciar-se al desembre de 2023 i es preveu que s'allarguin durant tot 2024.

Per últim entre el maig de 2024 i el juliol de 2025, es durà a terme la darrera Fase del projecte. En aquesta s'executarà l'àmbit del Parc de la República, que inclou les diferents plataformes que conformen el parc, els camins longitudinals nord-sud, la bassa de reg, els paviments, la jardineria i altres elements.

La proposta arquitectònica vol recuperar la identitat del passat d'aquest espai públic valorant l'àmbit rural i de gestió de l'aigua: Es planteja un esquema de recollida d'aigua dels paviments i les zones enjardinades del Parc, també com del reg sobrant dels camps de futbol, que s'emmagatzema en una bassa d'acumulació i depuració per a obtenir aigua per a regar amb sistema de degoteig. Es calcula que el 40% del consum hídric anual del parc es cobrirà amb aquesta bassa.

Pel que fa a la vegetació, el nou Parc de la República inclourà espècies de ribera com el til·ler, el freixe i el lledoner i altra vegetació forestal, relacionant l'àmbit amb els boscos que repoblaven l'entorn amb pins, alzines, roures i arboços. També s'hi contempla la plantació d'oliveres i ametllers, fent referència a l'àmbit amb el passat d'explotació de la vinya.

Al nou àmbit també s'hi ha projectat un hort municipal de 500m2 que es gestionarà des de l'Ajuntament i estarà tancat.

El projecte contempla també quatre espais per a jocs infantils que es distribuiran en diverses parts del parc: dos contindran els jocs destinats a la primera infància, mentre la resta seran més adequats per a escolars i adolescents.

Un parc de ciutat, cohesionador i exemple de sostenibilitat i memòria històrica

El parc està plantejat amb la voluntat de ser un espai:

  • De ciutat, pel gaudi de tots els habitants de Terrassa
  • Cohesionador, accessible per a tothom i a disposició de tota la ciutadania sigui de l'edat que sigui, per gaudir, conviure i projectar ciutat
  • Amb visió de futur, adaptat a les necessitats dels veïns i veïnes i del futur verd al que ens hem de dirigir, perquè estarà connectat amb els equipaments de l'entorn, amb el barri i la resta de la ciutat i l'anella verda
  • Exemple de sostenibilitat i de memòria històrica, al ser projectat per tal que tingui un gran valor paisatgístic, però també per tal que posi en relleu el passat històric rural i de gestió de l'aigua de l'espai. La proposta arquitectònica recupera la identitat del passat d'aquest espai públic valorant l'àmbit rural i de gestió de l'aigua i compta amb referències a elements històrics zona que s'havien esborrat, com l' antic camí de Can Petit.

Més informació:

Memòria del projecte

Procés de contractació

Proposta guanyadora del concurs d'idees

Acte de presentació del projecte del Parc de la República

 

Procés participatiu al 2019

El passat 17 de gener de 2019 es va obrir un procés participatiu per a presentar la proposta guanyadora a la ciutadania, que es va iniciar amb una sessió informativa al Vapor Universitari. Paral·lelament, a partir d'aquest dia, es va obrir un canal de comunicació a la web de Participa Terrassa  on la ciutadania va expressar les seves opinions respecte la proposta.

El dissabte 2 de febrer de 2019 es va celebrar una Jornada de reflexió i deliberació. Durant el matí es va fer una actuació de dinamització a l'espai públic, a la Plaça del Primer de maig, i a la tarda es va realitzar una sessió de treball al centre cívic President Macià. Es va habilitar un espai per a infants de 3 a 12 anys per facilitar la participació de les famílies. Aquesta sessió es va estructurar en grups de treball oberts a tota la ciutadania, es podia assistir-hi fent una inscripció prèvia mitjancant l'enviament d'un correu electrònic a [email protected]  .     

Més informació web de Participa Terrassa 

    

             Sessió matí                            Sessió tarda

 

Finalment, el 27 de març de 2019 es va celebrar la darrera sessió participativa sobre el futur parc de la República on es van analitzar les propostes recollides.  

Darrera actualització: 7 de març de 2024