Treballant en la fixació de la capa pictòrica mitjançant tilosa i paper japonèsEl Museu de Terrassa, gràcies al programa de conservació i restauració de la Xarxa de Museus Locals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, ha endegat una intervenció de restauració sobre una part de les pintures del hall de la Casa Alegre de Sagrera.

Les pintures que s'intervenen formen part de la decoració original de la casa i van ser realitzades per Pere Viver (Terrassa, 1873-1917) l'any 1913. Es tracta de sis plafons de pintura a l'oli adherits directament sobre el mur que estan situats al sector est del hall de la casa.  

El primer any es va prioritzar intervenir en els tres que presentaven més problemàtiques: esquerdes que afectaven l'estabilitat de la pintura i que en alguns casos havien provocat la ruptura de les fibres de la tela, clivelles i aixecaments importants de la capa pictòrica, petites pèrdues i brutícia generalitzada.

Restauració de les pintures murals de la Casa Alegre de Sagrera

A mitjans de març de 2016 va començar la primera fase consistent en l'estudi organolèptic, la documentació gràfica, les proves de solubilitat i la fixació dels aixecaments més importants. També es va restaurar el plafó que presenta un risc més greu de despreniment de la capa pictòrica.

El 2 de març de 2017 s'inicia la segona fase, en la que s'hi preveu la restauració complerta de dos plafons més. Els treballs van durar un parell de mesos.  

Durant el mes d'abril i fins al 8 de maig de 2018 està prevista la darrera fase. Els treballs de restauració dels tres últims plafons consistiran en la documentació tècnica, la fixació, la consolidació, la neteja i la reintegració pictòrica de les pèrdues. D'aquesta manera es podrà tornar a contemplar el conjunt de les pintures amb tot el seu esplendor. 

Un cop més, l'equip de restauració està format per una tècnica del Laboratori de conservació-restauració de l'OPC, una restauradora contractada i alumnes en pràctiques del Grau de Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts i de l'Escola Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de Catalunya.