Creat el 1992

Ofereix informació i/o tractament psicològic a les dones en situacions d'abús o agressió en els àmbits familiar, de parella o laboral.

Funcions:

  • Tractament individual adequat al diagnòstic prèviament realitzat en situacions de violència masclista
  • Assessorament sobre el maneig de situacions problemàtiques en l'àmbit familiar (separacions, noves parelles, pautes de conducta respecte als fills i filles, etc.)
  • Tractaments grupals estructurats per a grups homogenis d'usuàries sobre assertivitat, autoestima i ajuda mútua
  • Informació, assessorament i atenció psicològica a les treballadores de l'ajuntament de Terrassa que puguin patir assetjament sexual, per raó de sexe i/o diversitat sexual.