Visita guiada a la Torre del PalauEl Departament d'Educació i d'Acció Cultural (DEAC) és responsable de dissenyar, executar i programar una oferta regular d'activitats anuals; d'ajudar a la interpretació, difusió i coneixement del Museu i del patrimoni local i comarcal; i, de programar la dinamització de les exposicions permanents i temporals del Museu, elaborant-ne el material didàctic necessari.

Ofereix també una oferta d'activitats infantils i familiars en períodes no lectius.

Visita comentada al Castell Cartoixa de Vallparadís

Està integrat per personal especialitzat que s'encarrega de dur a terme les activitats del museu, seguint una metodologia adaptada als interessos, nivell i característiques de cada grup. 

La programació anual s'actualitza i es renova cada any. 

Aquest curs escolar, lel Servei Educatiu del Museu de Terrassa presenta 42 propostes diferents.

Visita al claustre del convent de Sant Francesc

El servei s'adreça a tots els perfils de públics (escolar, tercera edat, educació especial, col·lectius diversos, ...) tot i que es dedica especial atenció al públic educatiu. 

Les activitats es divideixen en visites, itineraris i tallers.

Aquesta oferta es realitza principalment en català o castellà però també trobareu una important proposta en llengua estrangera (anglès i francès).

mascota La mainada al museu. Il·lustració: Karen Vicro

Les activitats per a grups d'educació infantil es presenten sota el títol "La mainada al Museu".

Podeu consultar les fitxes explicatives de cada proposta en les subpàgines següents: