Imatge de la vídeo càpsula educativa sobre el consum de tabacDes del Servei de Salut i Comunitat s'ha editat un material educatiu per treballar la prevenció del consum de tabac adreçat a l'alumnat de 12 a 14 anys. Consta d'una videocàpsula i d'un guió per al personal docent per treballar-lo amb el grup classe.

L'objectiu d'aquesta videocàpsula és aportar elements per al debat en el grup classe, la discussió i, sobretot, la reflexió sobre els motius per iniciar el consum de tabac en qualsevol de  les seves noves formes com la cigarreta electrònica. En definitiva, presentar la pèrdua de llibertat que necessàriament comporta el consum de tabac i afavorir la generació d'una actitud favorable al no consum de tabac.

No es tracta de centrar-se en els efectes negatius del tabac sinó en plantejar la fal·làcia que suposa el missatge de llibertat associat a la decisió de fumar que s'esgrimeix des de la indústria del tabac i contraposar-la a la pèrdua de llibertat que suposa.

Continguts:

  • Riscos associats al tabac i les seves formes
  • Mites sobre el tabac i noves formes de tabac
  • Decisions personals
  • Gent fumadora passiva
  • Alternatives d'oci saludable
  • Necessitat de consumir i la conseqüent pèrdua de llibertat
  • Publicitat del tabac
  • Motius de consum

Guió de la videocàpsula de tabac

  • Inscripcions dels instituts d'educació secundària a l'adreça electrònica: [email protected]

Va a l'actualitat de salut comunitària