La videocàpsula sobre la salut emocional i els malestars és un recurs preventiu per a les persones joves. El vídeo es complementa amb una guia didàctica que ha de servir per a treballar-la a les aules d'educació secundària.

El vídeo tracta la importància d'estimular l'escolta i el suport mutu entre el grup d'iguals per tal de motivar l'expressió d'emocions que generen malestar entre la joventut.

  • Edició: Ajuntament de Terrassa, Servei de Salut i Comunitat
  • Autoria: Eines, serveis socioeducatius, SCCL
  • Participació: Vallestage Music Factory 

Els centres educatius poden veure la presentació del material en el vídeo de sota i contactar amb el servei per obtenir la guia didàctica i les orientacions per poder compartir el recurs amb l'alumnat:

[email protected]

Va a les notícies de salut comunitària