Visita familiar a la Seu d'ÈgaraEl Museu dissenya i desenvolupa una àmplia oferta d'activitats que ajuden a interpretar, difondre i conèixer el patrimoni local.

En el subapartat Adreces, horaris i tarifes podeu consultar la informació de les seccions del Museu.

Per visitar el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu d'Ègara. Esglésies de Sant Pere i la Casa Alegre de Sagrera cal entrada. Aquesta s'ha de comprar el mateix dia de la visita i pagar, en metàl·lic, al taulell de consergeria.

Les seccions del Museu, excepte la Torre del Palau i el CIVMT, es poden visitar per lliure o concertant una visita guiada. En el cas de la Torre del Palau i el Centre d'Intrepretació de la vila medieval de Terrassa, la visita sols es pot realitzar de forma concertada.