El portal municipal www.terrassa.cat vol donar un millor servei a la ciutadania. El web permet consultar la informació municipal i fer tràmits d'una forma més pràctica, senzilla i intuïtiva.

El disseny i estructura de continguts
En aquest sentit, l'organització dels continguts s'ha reestructurat tenint en compte les necessitats i els interessos dels ciutadans i ciutadanes. A més, s'ha simplificat el llenguatge per tal que sigui més proper i entenedor i s'ha apostat per un disseny d'estil senzill i molt actual, que contribueix a crear un web més net i elegant, i afavorint la legibilitat. Seguint les línies de la identitat corporativa de l'Ajuntament, els colors predominants són el blanc, el negre i el vermell.

Portada del nou web municipal
 

Millores en el plànol i el cercador
Amb el nou web es presenta també el nou plànol, amb millores que faciliten l'accés, la navegació i les cerques, a més d'oferir més informació (trànsit, planols específics...). Millora també el cercador Isac, desenvolupat per la Universitat de Girona, ja que amplia el seu àmbit de cerca a diversos webs, posant èmfasi en el portal web municipal.

Un web més accessible per a tothom
El web municipal compleix els criteris d'accessibilitat establerts per a les administracions públiques, de manera que es facilita el màxim l'accés a la informació als usuaris i usuàries. El seu disseny és adaptatiu, i per tant permet la navegació des de tot tipus de dispositius (tauletes, mòbils, ordinadors...), independentment del sistema operatiu utilitzat. Es garanteix, a més, la connexió a través dels navegadors més habituals (el web està optimitzat per a Internet Explorer 9 o superiors, i per a Chrome, Firefox i Safari no hi ha restriccions). Per facilitar la lectura, s'han augmentat el cos de lletra, l'interl·liniat i els espais en blanc.

El nou web municipal vol facilitar encara més l'accés als continguts del portal de l'Ajuntament a totes las persones independentment del dispositiu i eina que facin servir. Per això, incorpora Inclusite, una solució d'accessibilitat i usabilitat que permet ampliar l'accés i la facilitat d'ús dels webs amb independència del lloc o de les condicions d'accés del visitant, ja que no requereix de programari o maquinari addicional. Aquesta eina beneficia a totes les persones amb dificultat d'accés als continguts o que fins ara han necessitat l'ajuda de dispositius externs per discapacitat permanent (visual, motriu, cognitiva), transitòria o derivada de l'edat avançada. En aquest enllaç, trobareu més informació sobre accessibilitat al web municipal.

Un web encara més transparent
El portal de l'Ajuntament destaca encara més l'espai dedicat al Govern Obert on, a més del pressupost municipal, es poden consultar múltiples dades com subvencions, normatives municipals, concursos i ofertes públiques d'ocupació, per tal d'afavorir l'aparició de nous projectes empresarials i oportunitats de negoci, així com l'accés al mercat laboral. En aquesta línia, l'Ajuntament de Terrassa referma una de les seves principals prioritats: la transparència en la seva relació amb la ciutadania i en la comunicació de les actuacions municipals, posant a disposició de tothom informació objectiva i transparent i fomentant la participació.

El web inclou un espai dels grups polítics municipals de l'Ajuntament de Terrassa. Els quatre grups municipals podran exposar als seus apartats la informació que vulguin posar a disposició de la ciutadania.