persona atenent presencialment, persona atenent per telefon i imatge web seuelectrònica

L'objectiu del servei d'Atenció ciutadana és el de simplificar i facilitar l'accés a la informació i als tràmits de l'Ajuntament.

A la Carta de serveis trobareu el nostre compromís de qualitat.

 

 

Actualment  l'atenció ciudadana ofereix aquests canals d'accés:

Es demana a la ciutadania evitar realitzar les tramitacions de forma presencial i prioritzar les tramitacions a través de la Seu electrònica com a primer canal de relació amb l'Ajuntament. A través de https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/ es poden realitzar tots els tràmits durant les 24h els 365 dies de l'any.

 A l'Ajuntament de Terrassa  treballem continuament en la millora de l'atenció ciutadana. El programa "L'Ajuntament que m'agrada" impulsa les següents accions per apropar i facilitar  la relació amb l'Ajuntament: