El Ple ordinari de novembre de 2021 de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de Terrassa 2022-2025. Pla DASIG 2022-25.

El Pla va substituir i actualitzar l'anterior pla d'accions del Pacte DASIG.

Línies estratègiques del Pla DASIG:

  • Cogovernança en les polítiques públiques per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere: per tal de generar més participació i més implicació, ja sigui en relacions bilaterals entre el Servei i el teixit associatiu i els moviments socials de la ciutat, com a través del reimpuls del Pacte DASIG, la revisió de l'espai de participació de la Taula del Pacte DASIG, o bé, la corresponsabilitat en el desplegament de polítiques LGTBIQ+ a Terrassa.
  • Diversitat afectiva, sexual i de gènere en la infància i l'adolescència: ha de permetre comptar amb una estratègia municipal des de la qual acompanyar i promoure la llibertat en la construcció del gènere, i la seva visibilitat com a valor positiu a la societat. En l'abordatge d'aquest repte es pensa en tots els agents de l'educació formal, no formal i informal que tenen un paper en l'acompanyament a la infància i l'adolescència a la nostra ciutat.
  • Intersecció de la diversitat afectiva, sexual i de gènere amb la diversitat per origen nacional, ètnic, cultural o religiós en les polítiques municipals: ha de revisar les polítiques d'igualtat LGTBIQ+ per tal que es desenvolupin en el nostre context amb una mirada interseccional i en diàleg amb les polítiques d'interculturalitat.
  • Circuits de coordinació i d'atenció a la diversitat afectiva, sexual i de gènere i a l'LGTBI-fòbia a Terrassa: ha de donar resposta al creixent nombre de necessitats de les persones LGTBIQ+ que arriben als serveis d'atenció de l'Ajuntament de Terrassa i la necessària coordinació amb altres serveis del municipi.

El Pla DASIG 22-25 és la continuació de la feina començada amb el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (Pacte DASIG) des del 2014, amb la prestació del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere des del 2017, i amb el projecte europeu «Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques locals», iniciat l'any 2018 per l'Ajuntament de Terrassa, que va ser premiat a la Vª edició dels Premis Alfons Ortuño d'innovació i bones pràctiques de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

El procés d'elaboració del Pla, que va començar el desembre del 2020, es va fer amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb el Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat de Vic i en diàleg amb les entitats adherides a la Taula del Pacte DASIG i altres agents de la ciutat. Després d'una diagnosi i proposta d'accions, es van organitzar set grups de treball, amb un total de 81 persones de perfils molt diferents, per tal de debatre i validar la proposta. Durant el procés de validació de la diagnosi i el pla d'accions, es va utilitzar la plataforma Participa a Terrassa per facilitar l'accés i recollir esmenes durant el procés, obert també a les aportacions de la ciutadania en general.