L'Estudi Monitorat de Conductes de Salut de l'Adolescència escolaritzada a Terrassa (EMCSAT en endavant) es basa en la informació extreta d'enquestes que s'han realitzat a una mostra representativa aleatòria d'alumnat entre 14 i 21 anys de centres de secundària de la ciutat. Les enquestes estudien aspectes relacionats amb la salut:

L'EMCSAT es realitza de manera biennal des de l'any 1993 i s'ha convertit així, en una de les sèries més llargues de les que es disposa sobre aquest tema en l'àmbit municipal.