Plànol de la ciutat amb les indicacions de les actuacions de la millora de la mobilitat

Una nova mobilitat en un espai públic més agradable.

Reformem l'espai públic i la mobilitat a tota la ciutat, per avançar cap un model més sostenible. Ho fem amb un seguit de mesures que permeten que ens puguem moure amb més facilitat i seguretat, sempre amb mitjans de desplaçament sostenibles i saludables, en benefici de tothom.

L'objectiu és afavorir la mobilitat segura, sostenible, saludable i eficient: a peu, amb transport públic, amb bicicleta i amb vehicles de mobilitat personal (VMP). Per aquest motiu, adaptem l'espai públic a les noves necessitats i millorem les connexions entre diverses modalitats de transport.

Volem fomentar el transport públic i oferir també alternatives eficients a les persones que necessitin desplaçar-se en vehicle privat.

Algunes de les principals actuacions que hem implementat recentment són: