La salut mental, és més que la simple absència de trastorns mentals. L'Organització Mundial de la Salut (OMS), la defineix com un estat de benestar mental que permet a les persones fer front als moments d'estrès de la vida, desenvolupar totes les seves habilitats, poder aprendre i treballar adequadament i contribuir a millorar la seva comunitat. És la part fonamental que sustenta les capacitats individuals i col·lectives per prendre decisions, establir relacions i donar forma al món on vivim.

La salut mental i emocional no és una condició estàtica, sinó que és una dimensió que es pot modificar al llarg de la vida. Múltiples determinants individuals, socials i estructurals es poden combinar per protegir o deteriorar la salut mental de les persones.

De vegades, les persones pateixen una important alteració en el seu funcionament mental, sigui de manera ocasional o de manera continuada. Pot tractar-se d'un trastorn mental quan els canvis en el pensament, els sentiments o el comportament produeixen angoixa o alteren la capacitat de funcionament quotidià.

Quan una persona es troba en un estat de desequilibri emocional o pateix problemes de salut mental, és essencial buscar ajuda professional, per rebre el suport i tractament adequat.

A nivell social, és important parlar de salut mental, ajuda a reduir l'estigma i la discriminació que continua sent molt present a la societat. És prioritari promoure una cultura de sensibilització i suport envers les persones amb problemes de salut mental.

Com més se'n parli més fàcil serà per les persones buscar ajuda quan la necessitin. De fet, tothom està exposat a patir una malaltia mental (1 de cada 4 persones experimenta un trastorn mental al llarg de la seva vida). Tenir un diagnòstic de salut mental no suposa un impediment per portar una vida normalitzada en comunitat.

Com s'està abordant la salut mental i emocional des d'una perspectiva comunitària?