Amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la tinença responsable dels animals, així com de vetllar pels seus drets i deures, des de l'Ajuntament de Terrassa hem impulsat diferents campanyes de comunicació per fer arribar a tota la ciutadania que el benestar dels animals és una prioritat de ciutat i de totes les persones que hi formen part.