infomobilitat

A continuació, us podeu descarregar un arxiu que contempla algunes de les Bones Pràctiques de Mobilitat realitzades a Terrassa, en el marc de l'estratègia del Pla de Mobilitat Urbana que es marca com a objectiu la potenciació i el foment de mesures de mobilitat segura i sostenible.

 

apeucotxetA peu: Sabíeu que...

 • La mitjana de la velocitat al caminar és de 3 a 4 km/h.
 • Anar mitja hora a peu tots els dies ha demostrat millorar l'aptitud física i la salut.
 • Els nens pertanyen a un dels grups de població més mòbils (recorren la major distància per dia de mitjana).
 • Els nens no es desplacen cap a les seves destinacions en línia recta ni pel camí més curt, sinó seguint un itinerari lúdic.
 • Que el desplaçament a l'escola és una de les poques oportunitats perquè els nens a puguin explorar terrenys desconeguts de manera independent.- Les persones consumeixen 315 kilojuls per a recòrrer una distància d'1 km a peu, mentre que un cotxe en una zona urbana consumeix 3.100 kilojuls a la mateixa distància.

 

enbici

 

 

En bicicleta: Sabíeu que...

 • 2 / 3 parts de tots els viatges en cotxe de la ciutat cobreixen una distància inferior a 5 km i per tant podrien ser substituïts per la bicicleta.
 • Amb l'energia i els recursos necessaris de producció d'1 cotxe, es poden produir més de 100 bicicletes.
 • La bicicleta és sis vegades més eficient que un cotxe amb un grau mitjà d'ocupació.
 • En un aparcament de cotxe hi caben fins a 10 bicicletes.
 • La bicicleta és un mitjà de transport útil per a explorar l'entorn local.

 

enbusEn transport públic: Sabíeu que...

 • El transport públic produeix menys emissions que un vehicle privat i també consumeix menys energia i espai.
 • Els mitjans de transport públics s'utilitzen permanentment, mentre que els cotxes només s'utilitzen 1 hora per dia de mitjana i han de ser estacionats la resta de les 23 hores del dia.
 • Els mitjans de transport públics són molt més barats en comparació amb els costos totals d'un cotxe, no només a causa dels costos de combustible, sinó també els costos fixos (compra, assegurances, impostos, depreciació, les taxes d'interès, etc.) que han de ser pagats pels cotxes, mentre que en el cas del transport públic només hi ha la despesa del títol de transport.

 

encotxeEn cotxe: Sabíeu que...

 • La meitat de tots els desplaçaments en cotxe són de menys de 3 km.
 • El trànsit per carretera pel conjunt de la UE consumeix el 60% de totes les importacions de petroli.
 • 23 de les 24 hores del dia no s'utilitza el cotxe, com a mitjana
 • De mitjana, s'utilitzen 42 minuts al dia conduint per a portar els nens a diferents destinacions en cotxe.
 • Els costos de combustible representen només el 20% de totes les despeses de cotxe, i hi ha costos associats encara que no s'utilitzi el cotxe (p.ex: aparcament), mentre que en el cas del transport públic només s'ha de pagar la tarifa del desplaçament.

 

encotxecompEn cotxe compartit: Sabíeu que...

 • Substitueix fins a cinc cotxes.
 • Deixa espai per als diferents usuaris de la carretera (bicicleta, transport públic, vehicle privat).
 • Augmenta l'ús del transport públic de 15.000 quilòmetres per any i per tant millora la capacitat i la rendibilitat dels autobusos i el trànsit ferroviari.
 • Ajuda a reduir la congestió del trànsit a les zones urbanes.
 • Redueix les emissions de CO2 en 10 tones l'any si el vehicle està completament ocupat.
 • Redueix considerablement el nombre de víctimes d'accidents de trànsit.

Font: www.schoolway.net


Altres dades d'interès

 

Dades de qualitat de l'aire
Consulta les dades de la qualitat de l'aire de Terrassa a l'enllaç següent:

 

Webs de referència amb informació de mobilitat, bones pràctiques, etc..

Reportatges i documentals d'interès relacionats amb la mobilitat

Economia col·laborativa

Bicicletes

La contaminació dels vehicles dièsel 

"L'escala humana"

* si tens algun suggeriment, per incloure algun documental o reportatge sobre temàtica de la mobilitat, ens el pots recomanar a través de l'adreça electrònica del servei de mobilitat.