El reciclatge dels residus orgànics és un procés senzill que podem fer a la nostra llar mitjançant autocompostatge.

L'autocompostatge és l'aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí que generem per fer un adob natural que podem aplicar a les nostres plantes, al jardí o a l'hort.

Amb l'autocompostatge retornem al sòl els nutrients i tanquem el cicle de la matèria orgànica; d'aquesta manera simplifiquem el cicle, ja que es produeix al mateix lloc on es generen els residus orgànics.

 

  • Si tenim una mica de jardí, es pot utilitzar un compostador, que col·locarem en contacte directe amb la terra, en un lloc on no hi hagi gaire insolació.

 

 

  • Si no tenim jardí, també podem fer compost, però haurem de fer servir un vermicompostador.

 

 

Si esteu interessats a realitzar autocompostatge, podeu consultar els següents manuals on trobareu informació per dur a terme aquesta tasca:

Si fem autocompostatge amb la fracció orgànica dels nostres residus, podrem tenir una bonificació d'un 50% sobre la quota de la taxa de gestió de residus.