L'assetjament escolar, més conegut com a bullying, és un tipus de violència entre iguals que inclou agressions intencionals, reiterades i en les que es posa de manifest una situació d'abús de poder. Aquestes agressions poden ser físiques, verbals o d'exclusió social i es poden manifestar de forma directa o indirecta. Milions d'infants i joves a les escoles d'arreu del món pateixen assetjament escolar.

Darrerament ha aparegut també el ciberassetjament, la modalitat de bullying que es porta a terme a través de suports tecnològics, xarxes socials, etc. El ciberassetjament presenta, a més de les característiques pròpies de l'assetjament, uns trets específics que fan augmentar el patiment de la víctima. Les eines digitals faciliten l'anonimat, creant una falsa sensació d'impunitat, i multipliquen l'impacte públic de l'agressió. La víctima es queda sense espais de protecció o seguretat i això augmenta la seva vulnerabilitat, perquè està exposada a l'agressió permanentment.

L'escola, com a reflex de la societat i com a primer espai de socialització després de l'àmbit familiar, no és aliena a la violència, però també pot ser una bona eina per combatre-la. En aquest sentit, la lluita contra les violències als centres educatius és imprescindible, però requereix la implicació de tota la comunitat: estudiants, professorat, famílies i institucions, per poder garantir així la construcció d'un entorn segur i lliure de violències.

L'Ajuntament de Terrassa treballa per l'eradicació del bullying en col·laboració amb diferents institucions (Departament d'Educació, Mossos d'Esquadra, Col·legi d'Advocats, etc). D'una banda, impulsa accions de sensibilització i d'altra, porta a terme actuacions de prevenció i d'intervenció en els casos que es detecten, per tal de reconèixer i protegir les víctimes, a través de la Policia Municipal i dels serveis d'Educació.

Anar a dalt

 

Sensibilització

La guia d'activitats que els Serveis d'Educació posa a disposició d'escoles i instituts inclou cada any activitats centrades o relacionades amb l'assetjament. Actualment, s'ofereixen les següents:

L'objectiu d'aquesta mena d'activitats és que l'alumnat aprengui a identificar situacions d'assetjament i aportar-li estratègies i competències per prevenir i afrontar aquestes situacions: empatia, resiliència, autoestima, etc.

D'altra banda, el Servei de Joventut també treballa per la eradicació del bullying a través de l'Itinerari de formació en salut, sexualitat i diversitats per a alumnat d'ESO, que inclou tallers adreçats a desmuntar estereotips i prejudicis relacionats amb els eixos de desigualat (gènere, orientació sexual, origen, etc), que sovint es troben en la base de les conductes d'assetjament. A més, els professionals dels programes Districte Jove i Punt Jove a l'Institut ofereixen acompanyament a les víctimes i derivació cap als serveis i recursos adeqüats.

Anar a dalt

 

Prevenció

La Policia Municipal de Terrassa, que té una llarga trajectòria en accions de prevenció de l'assetjament i altres formes de violència a les escoles, ha posat en marxa aquest 2021 un programa d'acompanyament integral als alumnes en tota la seva etapa educativa obligatòria, amb la realització de tres tipus de xerrades informatives adreçades a l'alumnat i adaptades a les diferents franges d'edat. En aquestes xerrades es tracten temes com l'amistat, la violència, el bullying i la variant ciberbullying, l'ús de les xarxes socials, etc.

D'altra banda, també hi ha disponible una xerrada adreçada a les famílies, per donar-les eines respecte l'ús que els seus fills poden fer del telèfon mòbil.

Consulteu en el seu tríptic informatiu tota la informació sobre les xerrades.

Anar a dalt

 

Actuació

Pel que fa a l'actuació davant de possibles casos, s'ha establert un circuit per a l'abordatge d'aquests de forma coordinada entre el Departament d'Educació i Policia Municipal.

A més, s'ha establert un canal de comunicació adreçat als i les joves per poder alertar d'aquestes violències i fer-ne un abordatge pertinent. Aquest canal estarà a disposició dels joves un cop realitzin la xerrada informativa, així com un referent escolar a tots els centres. En qualsevol cas, totes les persones que tinguin constància d'una situació d'assetjament poden contactar amb la Policia Municipal al 092 o al correu [email protected].

És fonamental que la víctima sàpiga que té a la seva disposició a la Policia Municipal i que si demana ajut estarà al seu costat per poder sortir endavant.

Anar a dalt

 

Pla "les escoles lliures de violències"

Les accions d'actuació i prevenció contra l'assetjament que porta a terme l'Ajuntament de Terrassa estan en sintonia amb el Pla les escoles lliures de violències que la Generalitat de Catalunya està implementant a tot el país.

Aquest pla té per objectiu prevenir, detectar, notificar, derivar i coordinar les actuacions per combatre les violències en el marc educatiu a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics. El pla coordina accions que ja existien i n'afegeix de noves. Una de les novetats és la creació d'una Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV), i la propera obertura d'un canal de comunicació propi, UsApps, una web-app per poder comunicar situacions de violències que pot viure tot l'alumnat de Catalunya de forma intuïtiva, fàcil i eficaç. Trobareu més informació en aquesta web.

Anar a dalt

 

Dia Internacional contra l'assetjament escolar

El Departament d'Educació de la Generalitat proposa a la comunitat educativa dur a terme activitats al voltant d'aquesta problemàtica cada 2 de maig, en el marc del Dia Internacional contra l'assetjament escolar. Terrassa respon a aquesta crida amb diferents accions de comunicació sota el hashtag #StopBullyingTerrassa

Anar a dalt

 

Recursos contra l'assetjament escolar

En aquesta pàgina del Departament d'Educació trobareu nombrosos recursos didàctics per a infants i adolescents i també per a professorat relacionats amb el bullying.

La Diputació de Barcelona també té una pàgina amb recursos, especialment vídeos per veure i comentar amb infants i joves.

 

Altres webs contrastades amb informació, consells i eines per treballar el bullying, ciberbullying i la seguretat a internet i xarxes socials:

Documental «Bullying»: emès al programa 30 minuts el 2015.

Dossiers «Una mà de contes»: activitats adreçades a l'alumnat de cicle mitjà d'educació primària i al seu professorat per treballar diferents situacions d'assetjament basades en contes del programa "Una mà de contes" de TV3.

Pàgina de la Fundació Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo

Pàgina del projecte Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu

Pàgina sobre seguretat a internet de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, amb recursos agrupats en diferents categories i un formulari on adreçar preguntes.

Programa del Departament d'Educació sobre el bullying

Anar a dalt