Plànol del districte 2

Està situat  al nord-est de la ciutat i el formen quatre barris: Ca n'Anglada, Montserrat, Torre-sana i Vilardell. 

És el districte de la ciutat amb menys superfície, 1,43km2,  però també el de menys població, 21.745 habitants.


Això fa que la densitat de població no sigui baixa comparada amb la resta de districtes de la ciutat. 

 

avinguda de Barcelona

Pel que fa a les principals vies de comunicació d'aquest territori, trobem l'avinguda del Vallès, que transcorre de forma paral·lela a la riera de Les Arenes. La carretera de Montcada, el passeig de 22 de juliol, situat al nord del districte i l'avinguda de Barcelona, que creua de nord a sud el barri de Ca n'Anglada. Aquest barri és el de més població del districte i un focus de centralitat i de comerç al voltant de l'avinguda.
 

Pisos al carrer de Badajoz, al barri de MontserratEls barris del districte es troben ubicats a banda i banda de la riera de Les Arenes, principal divisió natural d'uns barris forjats amb les onades migratòries dels anys 50 i 60, atretes pel creixement industrial de la ciutat i la demanda de mà d'obra. Aquesta situació va provocar un desenvolupament urbanístic i social desordenat -molt a prop de les rieres- sense cap mena de serveis bàsics i infraestructures- que va tenir conseqüències molt tràgiques amb la riuada de l'any 1962.
 

Barri de Vilardell, situat a l'est del districte i de la ciutatArran d'aquells fets, les administracions franquistes van posar lentament una mica d'ordre en un territori descosit des del punt de vista urbanístic i social. Amb l'arribada dels primers ajuntaments democràtics es dota la zona d'infraestructures bàsiques i serveis, un procés que culminarà l'any 2003 amb l'aprovació del Pla de Barris del districte 2, un projecte social i urbanístic de 16 milions d'euros finançats per la Generalitat i l'Ajuntament. El pla de barris es va ampliar dos anys més –fins al 2011-amb l'aprovació del Pla de Continuïtat del Districte 2, dotat amb 4 milions d'euros més.

plaça de Ca n'Anglada

Millores urbanístiques del Pla de Barris
Urbanització de l'avinguda de Barcelona, urbanització jardins ca n'Anglada, adequació i millora de les places de ca n'Anglada, urbanització de diversos carrers:  Mare de Déu del Carme, Jacint Elies, Aymerich i Gilabertó, Sant Crispi, Santa Cecília, Sant Damià. Ampliació Centre Cívic Montserrat Roig.
 

 

Passarel·la de l'Amistat, nexe de mobilitat entre els barris de Montserrat iTorre-sana amb Ca n'Anglada

Connexions entre barris: Nou pont del carrer Cantàbria i adequació i millora dels ponts dels carrer de Navarra, de Salamanca i d'Extremadura. Nova passarel·la davant del carrer de Jacint Elies.Programes socioeconòmics: programa d'acollida als nouvinguts (Servei de Ciutadania i Drets civils) programa Foment de la convivència (Servei de Ciutadania i Drets civils) Programa Gent Gran, Programa Jove, Programa Esports, Programa Cultura, Programa Foment del comerç i la restauració.
 

Oficina del Projecte d'Esponjament de Ca n'Anglada

L'oficina del Projecte d'Esponjament de Ca n'Anglada informa dels tràmits relacionats amb l'esponjament de la zona nord del barri als propietaris afectats. El projecte preveu l'enderroc de nou blocs a la zona nord-est d'aquest barri. Per a més informació consulteu el Projecte d'Esponjament de la zona nord de Ca n'Anglada
 

Pisos de protecció oficial a Torre-sanaEls barris de Montserrat, Vilardell i Torre-sana estan situats a la banda est de la riera de Les Arenes. Els dos primers barris estan conformats per illes d'habitatges públics. En el cas de Torre-sana, convieun cases unifamiliars construïdes a la dècada dels anys 50 i 60  i una zona més actual de blocs de pisos fets dins d'un pla municipal de millora del barri.

 

Celebració de Destapa't, activitat culinàriaEquipaments i activitat associativa

El districte disposa d'una xarxa d'equipaments cívics, educatius i esportius important. Entre els equipaments més importants del districte trobem el Centre Cívic Montserrat Roig, el Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell i la Biblioteca del Districte 2.  Les entitats i associacions registrades al districte són actualment 29,  a banda d'aquelles que, tot i tenir la seu al Districte 2, el seu àmbit és de ciutat. Les educatives, esportives, veïnals, culturals i de gent gran configuren el nucli més destacat de la vida associativa del territori. Per a més informació sobre les associacions, consulteu el directori d'entitats

 

Centre cívic Montserrat Roig

El Centre Cívic Montserrat Roig

El centre cívic Montserrat Roig està situat a l'avinguda de Barcelona, al barri de Ca n'Anglada. Inaugurat l'any 1994, fa pocs anys va ser objecte d'una ampliació. L'equipament acull:  la seu de la regidora del districte i l'oficina del coordinador de districte (tècnic municipal) els  serveis socials d'atenció primària del territori, una oficina d'atenció ciutadana, destinada a fer tràmits i gestions amb l'Ajuntament, i una oficina de Foment de Terrassa, que dóna servei i suport a les persones aturades. El centre cívic disposa de diferents espais regulats i destinats a les activitats  de les entitats i les associacions de la ciutat. Consulteu la guia ciutadana del plànol de la ciutat per ubicar alguns equipaments i serveis. 
 

Dades territorials

Superfície

1.45 km2

 

Zones verdes*

157.842 m2

Carrers

82

Calçades

269.308 m2

Voreres

142.067 m2

(52,75% respecte superfície calçades)


*No inclòs als càlculs: Superfícies de desbrossament
Font: Ajuntament de Terrassa. Anuari Estadístic. Terrassa 2014

 

Població

21.745 habitants (10,08% del total d'habitants de la ciutat)

Homes: 11.263 ( 51,80% del total d'habitants del districte 2)

Dones: 10.482 ( 48,20% del total d'habitants del districte 2)

Taxa Envelliment: 63,52
(població de 65 anys i més / població de 0 a 14 x100)

Taxa Sobreenvelliment: 14,52
(població de 85 anys i més /població de 65 any i més x 100)

Unitats familiars: 7.623 famílies

Per nombre de membres. Relatius (%)

1

2

3

4

5 o més

25,04

26,88

18,65

15,43

13,99


Font: Ajuntament de Terrassa Informe Població. Terrassa 2014