Plànol de la ciutat

El Districte 4 està  situat a l'oest de la ciutat, té una extensió de 6,26km2 i compta amb un total de 39.250 habitants, que representa el 18'27 % de la població total de Terrassa.

Comprèn els barris de Ca n' Aurell, la Maurina, Roc Blanc, la Cogullada, les Martines, Vista Alegre i Can Palet de Vista Alegre.  

El territori del districte 4 és dels més extensos de la ciutat en metres quadrats i inclou barris a tocar del centre de la ciutat, com Ca n'Aurell o La Cogullada i d'altres situats a les afores, en forma d'urbanitzacions i als quals s'accedeix principalment per la carretera de Martorell (Vista Alegre, Can Palet de Vista Alegre i Les Martines)  Les principals vies de comunicació que envolten o travessen el districte són la ronda de Ponent, l'avinguda d'Àngel Sallent, la rambla d'Ègara i les carreteres de Montcada, de Martorell  i d'Olesa. 

 

Barri del Roc BlancProcessos de tranformació urbana

El barri de La Maurina està en procés de transformació urbanísitca gràcies al Pla de Barris de La Maurina, un programa de caire urbanísitic i social finançat per l'Ajuntament i la Generalitat. Altres barris, com el del Roc Blanc,  a l'oest del districte, van tenir un fort creixement urbanístic i demogràfic als ansy noranta.  

 

Plaça del Tint

Un altre sector que va ser objecte d'un Pla de Millora Urbana, a la mateixa dècada, és la zona est de Ca n'Aurell, ocupada fins llavors per naus d'antigues fàbriques tèxtils, que s'han transformat en places o serveis, cas de la fàbrica SAPHIL, avui plaça del Tint. La crisi ha fet que alguns plans de millora de la zona no s'hagin pogut executar encara, cas de les antigues naus del carrer Bruc i voltants. 

 

Plaça del ProgrésMolt comerç i diversificat

La contigüitat amb el centre ha fet que l'activitat industrial sigui testimonial i que predomini el sector serveis amb molta presència de comerç de proximitat. Sobretot a la zona de la rambla d'Ègara, carrers de Galileu i d'Arquímedes i plaça del Progrés. També trobem concentració de comerç a l'avinguda d'Àngel Sallent i al carrer de Núria, entre altres. 
 

Edifici Masia Freixa, al parc de Sant JordiEl Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa

El parc de Sant Jordi és un referent del districte i de la ciutat. Aquest parc històric, situat al barri de Ca n'Aurell, inclou un dels edificis més singulars de la ciutat, la Masia Freixa, edifici modernista construït per l'arquitecte Lluís Muncunill. Tant la masia, com els jardins que l'envolten, eren propietat de l'industrial Josep Freixa i Argemí.  Cap a finals dels cinquanta, l'Ajuntament adquireix l'edifici i els jardins,  que passen a ser el primer parc públic de la ciutat. Actualment, el parc és un lloc de celebració d'activitats, entre les quals hi destaca una part de la Fira Modernista que se celebra per primavera. La Masia Freixa acull oficines de serveis municipals.  


Biblioteca del districte 4, al carrer de l'Infant MartíEquipaments i teixit associatiu

El centre cívic Maria Aurèlia Capmany i el casal de barri de Ca n'Aurell són dos equipaments cívics molt utilitzats en els activitats que generen les gairebé cinquanta associacions i entitats registrades al districte. Per a més informació sobre les associacions, consulteu el directori d'entitats. El territori disposa també d'equipaments socials, culturals, esportius o de Salut, com la Biblioteca del Districte 4. Alguns equipaments donen servei a nivell de ciutat, com per exemple el Palau de Justícia, Creu Roja TerrassaCambra Oficial de Comerç i Indústria,  Oficina de Treball de la Generalitat, o Foment de Terrassa, entre altres.  

 

Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, amb la xemeneia de la Bòbila Almirall al costat El centre cívic Maria Aurèlia Capmany

Està situat al barri de La Maurina, al costat de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, lloc que acull un element singular de la ciutat, la xemeneia de la Bòbila Almirall.

El centre cívic acull: la seu del regidor del districte i l'oficina de la coordinadora de districte (tècnica municipal)  els  serveis socials d'atenció primària del territori i una oficina d'atenció ciutadana, destinada a fer tràmits i gestions de la ciutadania amb l'Ajuntament. El centre cívic Maria Aurèlia Capmany disposa de diferents espais regulats i destinats a les activitats de les entitats i les associacions de la ciutat. Consulteu la guia ciutadana per ubicar alguns equipaments i serveis. 

 

Dades territorials

Superfície

6,26 km2 

Zones verdes*

178.616m2

 

Carrers

198

Calçades

592.369 m2

Voreres

245.807 m2

(41,49% respecte superfície calçades)

*Superfícies de desbrossament no incloses als càlculs 
Font: Ajuntament de Terrassa. Anuari Estadístic. Terrassa 2014

Població

39.250 habitants (18,19% del totat de la ciutat)

Dones: 20.066

Homes: 19.184

Taxa Envelliment  92,68 (població de 65 anys i  més / població de 0 a 14 x100)

Taxa Sobreenvelliment 15,17 (població de 85 anys  i més /població de 65 any i  més x 100)

Unitats familiars 15.001 famílies

Per nombre de membres

1

2

3

4

5 o més

24,33

29,15

20,89

18,13

7,5

Dades Relatives (%)


Font: Ajuntament de Terrassa.  Informe Població. Terrassa 2014