El Consell de la Formació Professional de Terrassa promou la mobilitat europea de l'alumnat i persones graduades  en formació professional de Terrassa.

El Consell informa, orienta i assessora sobre mobilitat europea als estudiants i titulats/des en formació professional de Terrassa. Podeu fer-nos consultes de forma gratuïta, demanant cita prèvia.

En aquest apartat trobareu informació sobre :

Beques de pràctiques i estudis a l'estranger de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Terrassa  impulsa  des de fa anys beques de mobilitat per pràctiques professionals a l'estranger per alumnes grau superior de formació  professional. Des del curs 2015-2016 aquestes beques que atorga l'Ajuntament són complementaries de les  beques ERASMUS + pels alumnes de cicles de grau superior que gestionen els propis centres educatius. El 2019  incorpora també per estudis a l'estranger també com a complement a les beques ERASMUS+. 

Com a conseqüència de la pandèmia provocada per la Covid-19, no es va fer la convocatòria del 2020. Per tant, en la convocatòria d'enguany (2021) s'accepta alumnat que durant l'any 2020 va estudiar o finalitzar el cicle formatiu de Grau Superior en un centre educatiu de la ciutat, i que gaudís d'una beca Erasmus+ en posterioritat al 6 de juliol de 2019 (data de finalització de sol·licitud de la darrera edició convocada)

Consulteu els requisits, criteris de selecció, documentació a aportar, etc. al tràmit relacionat de la convocatòria de beques

El 17 de gener de 2022 es realitza el lliurament dels certificats corresponents a la sala del Cinema Catalunya 

L'alumnat premiat ha estat: 

Alba Prieto Romanis          INS Montserrat Roig     Integració Social
Andrea Serrano Carmona  INS Montserrat Roig     Educació Infantil
Andreu Verges Miró           INS Montserrat Roig     Integració Social
Aroa Nuñez Borrallo           INS Montserrat Roig     Educació Infantil
Berta Perez Torres              INS Montserrat Roig     Integració Social
Estela Santamaria Rojas    INS Montserrat Roig     Educació Infantil
Laura Callado Alonso         INS Montserrat Roig      Educació Infantil
Mar Fernandez Perez         INS Blanxart                  Documen. admin. sanitàries
Miquel Fontanals Nonell     INS Montserrat Roig      Integració Social
Olivia Torné Palau              INS Santa Eulàlia           Realit. projec. audiov. 
Sandra Sentis Gonzalez     INS Montserrat Roig      Educació Infantil
Sara Muñoz Gonzalez       INS Montserrat Roig       Comerç Internacional

Beques complement Erasmus+ F practiques i estudis a l'estranger

Reportatge de Canal Terrassa 2022 

Estudi d'impacte de les mobilitats de pràctiques internacionals de la ciutat de Terrassa 2004-2016
 
Aquest estudi forma part de l'acord de col•laboració entre el Consell de la Formació Professional de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per a la difusió i visualització externa dels resultats de la mobilitat d'alumnat de Formació Professional de la ciutat de Terrassa.

Estudi d'impacte de les mobilitats de pràctiques internacionals de la ciutat de Terrassa 2004-2016

Testimonis

Joan Borràs

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i xarxes. Va estudiar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà a l' Institut Copèrnic. Va fer pràctiques a l'empresa Mobicage a Ghent (Flandes, Bèlgica) especialitzada en aplicacions per a mòbils durant un mes amb la beca de l'Ajuntament de Terrassa 

"Les pràctiques són un valor afegit al meu currículum. He conegut altres punts de vista i metodologies de treball. També he guanyat fluïdesa parlant anglès."

Veure notícia

 

Laura Cano

Tècnica superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments. Va estudiar el Cicle formatiu de Grau Superior a l' Institut Montserrat Roig. Va fer pràctiques a l'hotel Holiday Inn a Bautzen (Alemanya) amb la beca de l'Ajuntament de Terrassa.

"Ha estat una experiència molt profitosa. M'ho he passat molt bé, he conegut molta gent i noves cultures. Jo crec que les empreses sempre valoren que et mobilitzis, que surtis del teu entorn".

Veure notícia

Consulta altres testimonis d'alumnat guardonat amb la beca de l'Ajuntament

Consulta altres testimonis de la xarxa Q-Placements