El planejament actual de Terrassa contempla vint polígons industrials, dels quals setze ja estan operatius:  (384,60 Ha).  Els altres quatre (aprovats, però pendents d'execució) representen un total 245'15 Ha.

Des de Promoció industrial fem tasques de gestió operativa dels polígons en diferents àmbits:

  • Manteniment de polígons
  • Millora de paviments
  • Suport a la petició   de naus industrials
  • Atenció a les incidències i suggeriments detectades als polígons

En aquest sentit, si teniu algun suggeriment o petició al respecte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de: [email protected]