Millora de la competitivitat dels polígons d'activitat econòmica (PAE)

El planejament urbanístic actual de Terrassa delimita vint polígons industrials, dels quals setze ja estan operatius i aglutinen 384,60 ha de terra. Els altres quatre, pendents de desenvolupar, posaran al mercat un total de 245,15 noves hectàrees destinades a activitat econòmica.

La majoria d'aquests polígons són infraestructures pensades i desenvolupades a partir de la segona meitat del segle XX, on avui està localitzada bona part de l'activitat econòmica de la nova indústria terrassenca i, per tant, representen una àrea amb gran pes a la generació i redistribució de la riquesa a la ciutat.

Els Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) també són macroequipaments que formen part de la ciutat i requereixen un manteniment i una millora contínua. Per aquest motiu, cal executar accions d'optimització tant en els serveis bàsics i avançats ja existents, com també cal treballar per adaptar-los al màxim possible als requeriments del món empresarial actual, així com al model de desenvolupament econòmic de la ciutat.

Des del Servei de Promoció Industrial despleguem estratègies, accions i eines orientades a incrementar i millorar la seva competitivitat, com per exemple:

 • Interlocutar amb les associacions dels empresaris dels PAE.
 • Impulsar la creació i el desenvolupament del Pla Director de Polígons de Terrassa.
 • Treballar per la constitució d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) i altres figures jurídiques que estructurin projectes de cooperació interempresarial conjuntament amb l'Ajuntament.
 • Captar fons per a la millora de la competitivitat dels PAE, com és el cas del Pla de Modernització de Polígons.
 • Facilitar informació a empresaris i inversors que vulguin localitzar activitats econòmiques als nostres PAE.
 • Crear la marca "Terrassa Polígons Industrials" com a element de màrqueting de ciutat.
 • Millorar els serveis existents als PAE per fer-los més sostenibles i propers, impulsant, entre d'altres:
  • La instal·lació de punts de recàrrega elèctrica de vehicles.
  • La instal·lació de serveis de videovigilància intel·ligents.
  • L'oferta de nous serveis de proximitat als PAE, amb el futur Centre de Serveis a les Empreses ubicat a la Masia del Bellots.
 • Actuar com a front office per a la resolució d'incidències als PAE posant a disposició del teixit industrial l'aplicatiu Cuidem Terrassa, a través del qual es pot avisar d'incidències de manteniment i millora d'elements urbans als polígons. Les incidències existents als PAE que no es puguin emmarcar a l'apartat de manteniment es poden enviar per correu electrònic a [email protected].

 

 

Amb el suport de: