Els Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) són macroequipaments que  requereixen un manteniment i una millora contínua. Per aquest motiu, cal executar accions d'optimització dels serveis  existents, per adaptar-los al màxim possible als requisits del món empresarial actual i al model de desenvolupament econòmic de la ciutat.
 
Terrassa té 16 polígons industrials operatius, que sumen 384,60 ha de superfície,  i quatre pendents de desenvolupar, que posaran al mercat un total de 245,15 ha més destinades a activitat econòmica.
 
El Servei de Promoció Industrial desplega estratègies, accions i eines orientades a incrementar i millorar la seva competitivitat, com per exemple:
 
  • Interlocutar amb les associacions d'empreses ubicades als PAE.
  • Impulsar la creació i el desenvolupament del Pla Director de Polígons de Terrassa.
  • Treballar per la constitució Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) i altres figures jurídiques que estructurin projectes de cooperació interempresarial conjuntament amb l'Ajuntament.
  • Captar fons per a la millora de la competitivitat dels PAE, com ara és el cas del Pla de Modernització de Polígons.
  • Facilitar informació al món de l'empresa i la inversió interessat a localitzar activitats econòmiques als PAE de Terrassa.        
  • Oferir nous serveis vinculats a la digitalització, i a la economia circular a les empreses, a través del Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses Els Bellots.
  • Actuar com a front office per a la resolució d'incidències als PAE, posant a disposició del teixit industrial l'aplicació Cuidem Terrassa, que permet avisar d'incidències de manteniment i millora d'elements urbans als polígons.
 
Les incidències als PAE que no es puguin emmarcar a l'apartat de manteniment es poden comunicar per correu electrònic a [email protected].

 

Amb el suport de: