Des de novembre de 2021 i fins al gener de 2022, un equip d'informació ambiental reforça, a peu de carrer i amb l'entrega de material informatiu, les explicacions sobre quines deixalles s'han de separar a casa de manera selectiva per després dipositar-les als contenidors corresponents d'envasos, vidre, orgànica, paper i resta. Per fer-ho, s'instal·len punts d'informació de caràcter itinerant a diferents places públiques dels barris de Ca n'Anglada, Montserrat, Vilardell, Cementiri Vell, Vallparadís, Can Parellada, Can Jofresa, Sant Pere Nord i Egara. A més, l'acció informativa es reforça a les xarxes socials de Medi Ambient: Instagram (@terrassamediambient), Twitter (@trsmediambient) i Facebook (@Terrassamediambient). Aquesta actuació s'emmarca dins les accions per millorar la qualitat i quantitat de la separació en origen, així com també la gestió dels residus.

És una campanya que l'Ajuntament de Terrassa promou, amb la col·laboració de les empreses Ecoembes i Ecovidrio, per millorar la qualitat de la recollida de residus selectiva i, més concretament, la d'envasos, vidre i paper, ja que cal avançar en la minimització dels residus i fer una millor classificació en origen per lluitar contra l'emergència climàtica.

L'objectiu principal és fomentar la consciència ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva, que encara són lluny del 60% que la Unió Europea marca pel 2030, tot i que milloren any rere any. L'any 2020, la d'envasos es va incrementar en un 12,5%, la de paper i cartó, un 15,5% ; i un 9,6% la del vidre, respecte a les dades de 2019. Pel que fa a les deixalles generades, cada terrassenc va produir l'any passat 1,04 quilos de residus per dia, una xifra que s'hauria de reduir fins arribar els 0,89 kg marcats per la Unió Europea.