És molt fàcil! Si es menja... a l'orgànica! 

Amb aquesta campanya s'informa sobre com es pot millorar la separació en origen de la matèria orgànica, reduir la presència d'impropis per millorar la recollida selectiva d'aquesta fracció i recordar que, separar els residus a casa i dipositar-los als contenidors corresponents, és una obligació segons la normativa vigent.

L'equip d'informadors ambientals explica com ho poden fer de manera directa, amb accions porta a porta, en una acció que va acompanyada de material informatiu i de suport per fomentar la conscienciació ciutadana. Paral·lelament, s'instal·len punts informatius de caràcter itinerant en places, centre cívics, escoles, biblioteques...

Si separem correctament les restes de menjar, contribuirem a què els costos econòmics de la gestió i tractament dels residus disminueixin i, també, a preservar el medi ambient perquè s'evita l'abocament de lixiviats i emissions de gasos d'efecte hivernacle.

A més, amb les restes de menjar podem fer compostatge.

Com hem de separar la matèria orgànica?

És molt fàcil! Si es menja.... a l'orgànica!
Totes les restes de menjar, les closques d'ou i  les pells de les patates quan fas una truita, les pells de les fruites quan fas una macedònia, els ossos del pollastre rostit, les espines del llobarro al forn...  i qualsevol resta de menjar va al cubell de l'orgànica.

 

 

 

 

Compostatge de la matèria orgànica

També, si disposem d'un espai adient podem fer compostatge per a gestionar les nostres deixalles orgàniques evitant llençar-les als contenidors del carrer. Podem aconseguir bonificacions a la taxa de residus per autogestió de la matèria orgànica que generem a casa.

Per a més informació:

  1. Bonificació de la taxa de residus per autocompostatge