Tarifes del servei públic municipal de proveïment d'aigua 

El Ple municipal celebrat el dia 22 de desembre va aprovar definitivament l'Ordenança Reguladora de la Prestació Patrimonial de caràcter públic no tributari sobre el servei d'abastament d'aigua a Terrassa. En aquesta Ordenança s'ha actualitzat l'estructura de les tarifes perquè, amb l'actual situació crítica de sequera, aquestes siguin més equilibrades, equitatives i corresponsables. A més, també s'han introduït canvis que milloren l'accés a la tarifa social de l'aigua per garantir, d'aquesta manera, el dret a l'aigua de les persones més vulnerables. 

Perquè hem fet el canvi?

Com a mesura per fomentar l'estalvi d'aigua davant la greu situació de sequera que estem vivim i promoure un canvi d'hàbits en el consum.

Per actualitzar l'estructura de les tarifes, perquè siguin més equilibrades, corresponsables i equitatives, ja que es fixen en funció del consum i del nombre de persones empadronades.

Per invertir en projectes que permetin millorar el rendiment de la xarxa i assegurar una correcta i eficient prestació del servei.

Per millorar les condicions d'accés a la tarifa social i garantir, així, el dret a l'aigua a les persones més vulnerables.

Quins són els canvis?

La nova estructura estableix tres trams de consum:

  1. Primer tram, fins a 60 litres/habitant/dia, que correspon al requisit bàsic d'aigua. En les primeres factures apareixerà en m3: de 0-5,4 m3.
  2. Segon tram, de 60 a 100 litres/habitant/dia, que engloba els consums mitjans.En les primeres factures apareixerà en m3: de 5,4- 9 m3.
  3. Tercer tram, superior als 100 litres/persona/dia, on començaria a haver malbaratament. En les primeres factures apareixerà en m3: més 9 m3.

Els primers metres cúbics de consum es facturen al preu del primer tram, que és més econòmic per tal de fomentar l'estalvi. A mesura que augmenti la despesa, també s'incrementarà el preu del m3.

Totes les tarifes s'apliquen en funció de les persones empadronades a la llar. Els consums determinaran les tarifes.

En relació amb el petit comerç, es modifica a la baixa la quota fixe (que és independent al consum).

Per facilitar l'accés a la tarifa social de l'aigua, s'unifiquen els criteris als que ja estableix l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per accedir al Cànon Social.

Quins conceptes no canvien?

Es manté l'apartat on figuren els impostos del cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat i l'IVA de l'Estat.

La bonificació del 100% de la quota de servei, l'aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d'exclusió residencial (RER) la bonificació del 100% de la quota d'alta del servei de comptadors; la gratuïtat dels tràmits de canvi de nom per unitats familiars amb risc d'exclusió residencial.

Més informació a: www.taigua.cat