Ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP)

Els patinets i les bicicletes elèctriques formen part ja del nostre paisatge urbà. Són vehicles ràpids i lleugers, que no generen emissions contaminants i que faciliten els desplaçaments per la ciutat. La proliferació d'aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) fa necessari l'establiment d'una normativa per tal que les persones usuàries en facin una utilització adequada i respectin el bon ús de l'espai públic.

El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament està elaborant una nova ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en vies urbanes, que substituirà la de 1996 i que, entre altres aspectes, reglamentarà l'ús dels patinets elèctrics i altres VMP.

Fins a l'entrada en vigor d'aquesta nova ordenança, l'Ajuntament recorda que s'ha de seguir la instrucció dictada per la Direcció General de Trànsit (DGT) on es recullen criteris i aclariments tècnics sobre aquests vehicles i també els comportaments que són sancionables. La Policia Municipal aplica des de l'1 de gener de 2020 el compliment de la normativa de la DGT i les sancions que contempla.

Més informació a la DGT 

Definició

 • Vehicle d'una o més rodes, d'una sola plaça, amb motor elèctric i una velocitat màxima de disseny d'entre 6 i 25 km/h.
 • Si el vehicle supera els 6 Km/h, cal consultar la classificació a la DGT.

Normativa d'ús i possibles sancions

 • No poden circular per les voreres. Han d'anar per carrers limitats a 30 Km/h o pels carrils bici. Sanció 200€.
 • Només pot circular una persona. Sanció 100€.
 • Prohibit circular fent ús d'auriculars o mòbils. Sanció 200€.
 • No els poden conduir menors de 14 anys.
 • Les persones menors de 16 anys han de portar casc.
 • Responsabilitat de mares i pares per a les infraccions de menors de 18 anys.
 • Obligat sotmetre's a proves d'alcohol o drogues.
 • De nit s'ha de portar enllumenat i roba o elements reflectants.
 • Comprovar si l'assegurança de la llar o d'altre tipus cobreix la responsabilitat. En cas contrari, es recomana contractar-ne una.

Més informació

Consulta el plànol de la xarxa de carrils bici i la guia d'aquest tipus de vehicles.