Ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP)

Els patinets i les bicicletes elèctriques formen part del nostre paisatge urbà. Són vehicles ràpids i lleugers, que no generen emissions contaminants i que faciliten els desplaçaments per la ciutat. La proliferació d'aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) fa necessari l'establiment d'una normativa per tal que les persones usuàries en facin una utilització adequada i respectin el bon ús de l'espai públic.

El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament  ha elaborat una nova ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en vies urbanes, que substitueix la de 1996 i que, entre altres aspectes, reglamenta l'ús dels patinets elèctrics i altres VMP.  Consulteu la normativa.

Més informació

 

Definició

 • Vehicle d'una o més rodes, d'una sola plaça, amb motor elèctric i una velocitat màxima de disseny d'entre 6 i 25 km/h.
 • Si el vehicle supera els 25 km/h, no és un vehicle  de mobilitat personal i cal consultar la classificació a la DGT.

Normativa d'ús i possibles sancions

 • Han d'anar per calçada. No poden circular per les voreres (EXCEPTE que sigui per un carril bici). Sanció 200 €.
 • Només pot circular una persona. Sanció 100€.
 • Prohibit circular fent ús d'auriculars o mòbils. Sanció 200€.
 • No els poden conduir menors de 14 anys.
 • Ús de casc obligatori per a persones menors de 16 anys.
 • Responsabilitat de mares i pares per a les infraccions de menors de 18 anys.
 • Obligat sotmetre's a proves d'alcohol o drogues.
 • De nit s'ha de portar enllumenat i roba o elements reflectors.
 • Comprovar si l'assegurança de la llar o d'altre tipus cobreix la responsabilitat. En cas contrari, es recomana contractar-ne una.

Més informació

Consulta el plànol de la xarxa de carrils bici i la guia de circulació dels vmp d'aquest tipus de vehicles.

Recordem queTerrassa compta amb un protocol contra l'assetjament a usuàris de bicicleta i VMP amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la normalització de l'ús de la bicicleta i el VMP i assolir la convivència pacífica dels diferents sistemes de mobilitat a la xarxa urbana de la ciutat. En tens més informació al web de la Policia.