La ciutat de Terrassa s'uneix a la il·luminació global, de taronja i de blau, contra el càncer. L'Ajuntament de Terrassa, al Raval de Montserrat, s'il·lumina dels colors taronja i blau i el Monument a la Dona Treballadora, a la plaça de la Dona de taronja per donar veu a la prevenció, diagnòstic primerenc i tractament adequat al càncer.

Quan els governs s'esforcen en reduir i prevenir el càncer, la mortalitat per aquesta malaltia disminueix.
El càncer soscava el desenvolupament de les nacions. És una barrera important per al desenvolupament sostenible, soscavant els avenços socials i econòmics a tot el món, especialment als països d'ingressos baixos i mitjans. Els alts costos dels tractaments contra el càncer (sovint pagats de la butxaca), les demandes de les famílies que requereixen atenció i suport, així com la discapacitat i la mort per l'augment dels casos de càncer estan amenaçant les millores en el desenvolupament econòmic, social i humà.
Cal que els governs segueixin prenent mesures contra el càncer, inclosa la dedicació dels recursos adequats i la col·locació del càncer al centre dels plans de salut i desenvolupament.

Accions dels governs:

 • Plans nacionals de control del càncer
 • Control del tabac: els governs poden prendre el lideratge en la reducció del consum de tabac mitjançant impostos, espais públics lliures de fum, regulacions sobre l'embalatge, publicitat i límits d'edat legals per al consum de tabac
 • Combatre l'obesitat: els governs poden fomentar hàbits més saludables gravant les begudes ensucrades, reduint la comercialització d'aliments poc saludables als infants i promovent etiquetes nutricionals fàcils d'entendre als aliments envasats
 • Vacunació: els governs inclouen dues vacunes clau contra el càncer (contra l'hepatitis B i el virus del papil·loma humà) 
 • Detecció precoç: els governs estan treballant amb diferents socis per millorar la consciència dels diferents signes i símptomes dels càncers comuns a nivell nacional, i estan invertint en programes de detecció i diagnòstic per detectar els càncers de manera precoç 
 • Millorar l'accés a medicaments i tecnologies essencials: els governs estan utilitzant les orientacions de l'OMS per elaborar medicaments essencials i llistes de tecnologia per tractar malalties prioritàries i després les fan servir per millorar el preu de compra i la disponibilitat d'aquests tractaments a nivell nacional, inclosa la cura pal·liativa 

Què és el càncer?

El càncer és una malaltia que es produeix quan creixen de forma anormal i incontrolada un grup de cèl·lules formant un tumor, això és cert per a tots els càncers excepte per al de la leucèmia (càncer de la sang). Si no es tracten, els tumors poden créixer i estendre's al teixit normal circumdant, o a altres parts del cos a través del torrent sanguini i els sistemes limfàtics, i poden afectar els sistemes digestiu, nerviós i circulatori o alliberar hormones que poden afectar la funció corporal.

Tipus de càncer

El càncer es pot classificar segons el tipus de cèl·lula del qual parteixen. Hi ha cinc tipus principals:

Causes del càncer

Els càncers poden ser causats per una sèrie de factors diferents i, com passa amb moltes altres malalties, la majoria dels càncers són el resultat de l'exposició a una sèrie de factors causals diferents. És important recordar que, tot i que alguns factors no es poden modificar, al voltant d'un terç dels casos de càncer es poden prevenir reduint els riscos conductuals i dietètics.

Factors de risc que podem modificar per prevenir el càncer

Factors de risc que NO podem modificar per fer prevenció del càncer

1. Carcinoma: càncer que sorgeix de les cèl·lules epitelials (el revestiment de les cèl·lules que ajuda a protegir o tancar els òrgans). Els carcinomes poden envair els teixits i òrgans circumdants i fer metàstasi als ganglis limfàtics i altres zones del cos. Les formes més comunes de càncer en aquest grup són el de mama, de pròstata, de pulmó i de còlon.

2. Sarcoma: un tipus de tumor maligne de l'os o dels teixits tous (greix, músculs, vasos sanguinis, nervis i altres teixits connectius que suporten i envolten els òrgans). Les formes més comunes de sarcoma són el leiomiosarcoma, el liposarcoma i l'osteosarcoma.

3. Limfoma i mieloma: el limfoma i el mieloma són càncers que comencen a les cèl·lules del sistema immunitari. El limfoma és un càncer del sistema limfàtic, que recorre tot el cos i, per tant, pot ocórrer a qualsevol lloc. El mieloma (o mieloma múltiple) comença a les cèl·lules plasmàtiques, un tipus de glòbuls blancs que produeixen anticossos per ajudar a combatre la infecció. Aquest càncer pot afectar la capacitat de la cèl·lula per produir anticossos de manera eficaç

4. Leucèmia: la leucèmia és un càncer dels glòbuls blancs i de la medul·la òssia, el teixit que forma les cèl·lules sanguínies. Hi ha diversos subtipus; comuns són la leucèmia limfocítica i la leucèmia limfocítica crònica.

5. Càncers de cervell i medul·la espinal: es coneixen com a càncers del sistema nerviós central. Alguns són benignes mentre que altres poden créixer i estendre's.

Torna al principi

 • Alcohol. Augmenta el risc de patir càncer d'intestí (colorrectal), mama, boca, faringe i laringe (boca i gola), esòfag, fetge i estómac. Fins i tot la ingesta moderada d'alcohol augmenta el risc de càncer.
 • Sobrepès o obesitat. Augmenta el risc de desenvolupar càncer de pàncrees per exemple.
 • Dieta i nutrició. Les dietes riques en carns vermelles, carns processades, aliments salats i baixes en fruites i verdures tenen un impacte en els riscos de càncer, en particular el colorecte, la nasofaringe i l'estómac 1, 2, 3.
 • Activitat física. L'activitat física regular no només ajuda a reduir l'excés de greix corporal i els riscos de càncer associats amb això, sinó que ser físicament actiu pot ajudar a reduir els riscos de desenvolupar càncer de còlon, mama i endometri.
 • Tabac. El fum del tabac conté almenys 80 substàncies diferents que causen càncer (agents cancerígens). Quan s'inhala el fum, les substàncies químiques entren als pulmons, passen al torrent sanguini i es transporten per tot el cos. És per això que fumar o mastegar tabac no només causa càncer de pulmó i de boca, sinó que també està relacionat amb molts altres càncers. Actualment, el consum de tabac és responsable d'aproximadament el 22% de les morts per càncer.
 • Radiació ionitzant. Les fonts de radiació artificials poden causar càncer i són un risc per qui està sotmès per feina. Aquestes fonts inclouen radó, raigs X, raigs gamma i altres formes de radiació d'alta energia. L'exposició prolongada i sense protecció a les radiacions ultravioletes del sol, les làmpades solars i els llits de bronzejat també poden provocar melanoma i malalties de la pell. Les persones de pell clara, les persones amb moltes pigues o que tenen antecedents familiars de melanoma o càncer de pell, tenen el risc més alt. Tanmateix, les persones de tots els tons de pell poden desenvolupar càncer de pell, incloses les de pell més fosca.
 • Riscos en el lloc de treball. Algunes persones corren el risc d'estar exposades a una substància que causa càncer a causa del treball que fan. Per exemple, s'ha trobat que el personal de la indústria dels colorants químics tenen una incidència més alta del que seria normal de càncer de bufeta. L'amiant és una causa coneguda de càncer en el lloc de treball, especialment un càncer anomenat mesotelioma, que afecta amb més freqüència la cobertura dels pulmons.
 • Infecció. Els agents infecciosos són responsables d'uns 2,2 milions de morts per càncer cada any. Això no vol dir que aquests càncers es puguin detectar com una infecció; més aviat, el virus pot provocar canvis en les cèl·lules que les fan més propenses a convertir-se en canceroses. Al voltant del 70% dels càncers de coll uterí són causats per les infeccions del virus del papil·loma humà (VPH), mentre que el càncer de fetge i el limfoma no-Hodgkin poden ser causats pel virus de l'hepatitis B i C, i els limfomes estan relacionats amb el virus d'Epstein-Barr. En el passat, les infeccions bacterianes no s'havien pensat com a agents causants de càncer, però estudis més recents han demostrat que les persones que tenen infecció per Helicobacter pylori a l'estómac desenvolupen una inflamació del revestiment de l'estómac, que augmenta el risc de càncer d'estómac.

Torna al principi

 • Edat: Com més temps es viu, més exposició hi ha als carcinògens i més temps hi ha perquè es produeixin canvis o mutacions genètiques a les cèl·lules.
 • Carcinògens. Substàncies que causen càncer. Són substàncies que canvien el comportament d'una cèl·lula, augmentant les possibilitats de desenvolupar càncer. Els gens són els missatges codificats dins d'una cèl·lula que li indiquen com s'ha de comportar (és a dir, quines proteïnes ha de fer), les mutacions o els canvis en el gen, com ara danys o pèrdua, poden alterar el comportament d'aquesta cèl·lula fent que sigui més probable que sigui cancerosa.
 • Genètica: Algunes persones neixen amb un alt risc heretat genèticament de patir un càncer específic ('predisposició genètica). Això no vol dir que el desenvolupament del càncer estigui garantit, però una predisposició genètica fa que la malaltia sigui més probable.

Per exemple, les dones que porten els gens de càncer de mama BRCA 1 i BRCA 2 tenen una predisposició més alta a desenvolupar aquesta forma de càncer que les dones amb un risc normal de càncer de mama. Tanmateix, se sap que menys del 5% de tots els càncers de mama es deuen als gens. Així, tot i que les dones amb un d'aquests gens tenen individualment més probabilitats de desenvolupar càncer de mama, la majoria dels casos no són causats per una falla genètica hereditària d'alt risc. Això és cert per a altres càncers comuns on algunes persones tenen una predisposició genètica, per exemple, el càncer de còlon (intestí gros).

 • Sistema immunitari: les persones que tenen un sistema immunitari debilitat tenen més risc de desenvolupar alguns tipus de càncer. Això inclou les persones que han tingut trasplantaments d'òrgans i prenen fàrmacs per suprimir el seu sistema immunitari per aturar el rebuig d'òrgans, a més de persones que tenen VIH o sida, o altres afeccions mèdiques que redueixen la seva immunitat a la malaltia.

Torna al principi

Va cap a les notícies d'actualitat de salut comunitària