El Districte 7 està format pels barris de Can Parellada i Les Fonts, a més d'incloure el Polígon Industrial (P.I.) C/ Alemanya i el Disseminat-D7

Delimitació Districte 7
Autopista C-58 (des de la intersecció amb la riera de les Arenes, en direcció est fins al límit del TM) – Límit del TM amb Sant Quirze del Vallès – Límit del TM amb Rubí (fins a la intersecció amb l'autopista C-16) – Autopista C-16 (direcció nord fins l'accés procedent de la ctra. de Rubí) – Accés autopista C-16 – Ctra. de Rubí (direcció Rubí fins al pont amb la Riera) – Riera de les Arenes (direcció nord fins a l'autopista C-58).

Cartografia amb el D7

L'Emap ja inclou el nou D7 . També està disponible la cartografia descarregable, per exemple el plànol de districtes i barris.

Seccions Censals i col·legis electorals Districte 7

La delimitació del territori objecte de segregació no implica variacions respecte les seccions censals existents en l'actualitat, sinó que les actuals seccions 3-09, 3-10, 3-11 i 3-12 passen a la denominació 7-01, 7-02, 7-03 i 7-04, respectivament.

Els col·legis electorals seran els mateixos que fins ara:

Consell del Districte 7

El Consell del districte 7 es va constituir 8 de novembre del 2018 i anteriorment, en data 3 d'octubre es va nomenar el seu President del Consell. 

El Casal Cívic de Can Parellada és la seu del Consell del Districte 7. Aquest casal acull les activitats de les entitats del sector, i compta també amb una Oficina d'Atenció Ciutadana.

Les entitats usuàries a l'actualitat són les següents :

  • AV Can Parellada per la unitat del nostre barri
  • AV Les Torres de Can Parellada
  • Nova AV Can de Parellada
  • Peña de la Tortilla de Patata
  • Club de Jubilados y Pensionistas de Can Parellada-Les Fonts

Cal dir, no obstant, que s'està treballant amb totes les entitats del territori per l'ampliació d'aquest casal, que esdevindrà un centre cívic que podrà acollir més serveis i més activitats del districte.

Equipaments del Districte 7

Per a qualsevol consulta sobre la cartografia de la zona, podeu contactar amb el Servei de Cartografia i Població.

Població

  • Can Parellada: 5.936 hab.
  • Les Fonts: 2.736 hab.