Trets d'identitat

A l'Escola Bressol Municipal Giravolt entenem l'escola com un espai educatiu on acollim als nens i a les nenes per tal de que desenvolupin totes les seves capacitats cognitives, afectives, de relació amb els altres infants, d' adquisició d'autonomia i de creixement com a persona. Creiem que en aquesta etapa és imprescindible la creació d'un ambient càlid, acollidor i segur en el que les nenes i els nens se sentin estimats i confiats per poder afrontar els reptes que li planteja el coneixement progressiu del medi on viuen. Dins del nostre projecte educatiu dediquem especial atenció a la relació amb les famílies de l'escola respectant la diversitat i proposant un mestissatge de les diferents cultures que cohabiten amb la nostra.

 L'escola compta amb...
  •  36 places d'infants d'un any d'edat
  •  60 places d'infants de dos anys d'edat
  •  Dormitori
  •  Pati exterior
     

Servei de menjador

L'Escola disposa de cuina pròpia on s'elaboren els menús diàriament.

L'Horari del menjador és de 12 a 15 h.

Servei d'Acollida

L'Escola ofereix un servei d'ampliació horària de 8 a 9 h del matí, que s'implementarà en funció de la demanda.

Coneix l'escola