El 29 de setembre de 2023 ha entrat en vigor la nova Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i benestar dels animals.  

En aquest espai web, trobareu resposta a algunes de les preguntes freqüents que la seva aplicació pot generar. 

L'Ajuntament està treballant en l'elaboració d'un reglament municipal que pugui recollir, en l'àmbit local, els aspectes concrets que la llei estatal no contempla.  

Quins animals puc tenir a casa? 

A més de gossos, gats i fures, podem tenir altres animals, sempre que no estiguin inclosos en el següent llistat: 

  • Artròpodes, peixos i amfibis la mossegada o el verí dels quals suposi un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animals 
  • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que, en estat adult, superin els 2 kg de pes, excepte en el cas dels quelonis 
  • Tots els primats. 
  • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg 
  • Espècies incloses en altres normatives sectorials en l'àmbit estatal o comunitari que impedeixin la seva tinença en captivitat. 

Les persones que tinguin animals d'aquesta llista ho hauran de comunicar en un termini de 6 mesos a l'autoritat competent, que està pendent de definir. 

Per a la resta d'animals, haurem d'esperar que es desenvolupi el llistat positiu d'animals de companyia. 

 

He de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil? 

La nova llei determina que l'assegurança de Responsabilitat Civil és obligatòria per a tots els gossos, independentment de la seva raça o mida. No per a la resta d'animals. 

Per als gossos considerats potencialment perillosos, la Responsabilitat Civil mínima és de 150,153,03 euros. Per la resta de gossos, s'ha d'establir aquest import per reglament. 

L'assegurança no serà obligatòria fins que existeixi el reglament. Si en disposem podem consultar amb l'assegurança de la llar, ja que algunes pòlisses poden cobrir també la Responsabilitat Civil dels gossos NO considerats potencialment perillosos. 

 

He d'identificar el meu animal? 

Sí, tots els animals hauran d'estar correctament identificats i registrats. 

Gossos, gats i fures, amb microxip; aus, amb anelles, i, per la resta d'animals, està pendent de desenvolupar. 

 

He d'esterilitzar el meu animal? 

Els gossos, gats i fures adoptats seran esterilitzats abans del seu lliurament excepte que, per criteri veterinari, es desaconselli o que no tinguin l'edat suficient per a fer-ho. En aquest últim cas, tindran un compromís d'esterilització en tenir l'edat adequada. 

És obligatori esterilitzar tots els gats, siguin o no adoptats, abans dels 6 mesos d'edat, excepte per criteri veterinari o per als casos que estiguin inscrits en el registre de criadors. 

Per a la resta d'animals, l'esterilització no és obligatòria, però sí que s'ha d'evitar la seva reproducció. 

 

Si marxo uns dies, puc deixar al meu animal a casa? 

El màxim que estableix la llei que es pot deixar un animal sense supervisió és de 3 dies, i es redueix a 24 hores en cas dels gossos. 

Si marxem més d'aquest temps, hem de tenir a algú que s'encarregui del seu benestar. 

 

He de fer un curs per tenir animals? 

Sí, però encara no s'ha determinat com es realitzarà. En tot cas, s'ha de tenir en compte que es tracta d'un curs de tinença responsable per a millorar la convivència de tothom, que serà gratuït i senzill. 

 

Puc comprar animals a una botiga? 

Es podran comprar animals a una botiga sempre que no siguin gossos, gats o fures, que només es podran adquirir a criadors registrats. 

Està totalment prohibida l'adquisició per internet. 

 

Puc deixar el meu animal a un balcó, terrassa o pati? 

L'Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals de Terrassa estableix que els animals hi poden estar sempre que tinguin lliure accés a l'interior. En cap cas es poden deixar tancats.