Què és el malbaratament alimentari?

Són tots aquells aliments que es desaprofiten, tot i ser segurs, nutritius i aptes pel consum humà. El malbaratament afecta a totes les fases de la cadena alimentària, i va des de la producció fins a la transformació, distribució i comerç, restauració i llars. Actualment, un 20% de la brossa d'escombraries domèstica està formada per aquests aliments que llencem. A Catalunya, la xifra de malbaratament a llars, comerços i restauració s'ha quantificat en més de 250 mil tones l'any. Si l'evitem, reduirem residus, estalviarem diners i contribuirem a ser més sostenibles i equitatius en l'ús i distribució dels recursos naturals.
 
La Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris de la Generalitat de Catalunya pretén conscienciar sobre aquest problema i habilitar eines que facin possible la seva prevenció. Aquesta normativa s'emmarca dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides que, en el seu article 12.3, recull l'aspiració de reduir a la meitat el desaprofitament d'aliments per càpita en el món, tant pel que fa a la venda al detall i entre els consumidors, com a la cadena de producció i el subministrament.

Trobareu més informació a:

Informació de l'Agència de Residus de Catalunya:

Generalitat de Catalunya. Educació

Generalitat de Catalunya. Salut.

 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental