L'observatori de la qualitat de l'Aire té com a objectiu la recopilació de les dades generades pel Pla de Millora de la qualitat de l'Aire i així facilitar la comunicació i l'avaluació de l'impacte del Pla.

L'Ajuntament de Terrassa el dia 6 de març del 2017 adopta en l'Acord polític-institucional per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona en el que es compromet per a la millora de la qualitat de l'aire.

En aquest document  es recull el grau de compliment de l'Ajuntament de Terrassa fins a desembre de 2018 de l'Acord Polític-institucional per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona.

Al desembre de 2018 s'ha analitzat l'Estat de la Qualitat de l'Aire a Terrassa en relació al seguiment del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (PMQA) i al seguiment de l'Acord polític-institucional de la Cimera de la Qualitat de l'Aire.