Terrassa va ser la primera ciutat catalana que es va adherir, el gener del 2020, a la  Declaració del Plàstic d'Oslo, una iniciativa europea on els municipis signants es comprometen a reduir l'impacte nociu d'aquests residus, amb actuacions encaminades a eliminar o bé minimitzar el seu consum. En els darrers anys, hem millorat de mica en mica els percentatges de recollida selectiva de la fracció envasos. L'any 2020 van incrementar-se respecte al 2019 en un 12,5%.

Aquesta tendència lenta, però progressiva, demostra que cada cop són més conscients que cal classificar en origen els residus i que hem de dipositar les fraccions en els contenidors corresponents. És una manera d'avançar cap a la Revolució Verda, un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient, combatre la crisi climàtica i ser més sostenibles en la gestió dels residus.

Però hem de treballar per reduir la presència dels plàstics d'un sòl ús, ja que representen el 75% dels envasos que llencem al contenidor groc. La Unió Europea calcula que l'any 2026 la presència d'aquests materials es redueixi en un 50% i que l'any 2030 aquest percentatge sigui del 70%.

A Espanya, des de l'estiu de 2020, la venda de productes tan habituals, com són les bosses, els coberts, els gots, els plats, els bastonets de les orelles, les canyetes, els taps o tapes, els recipients d'aliments per consumir en el mateix envàs, està restringida. A partir de l'1 de gener del 2023  s'eliminen del mercat.

Com a alternativa, recorda que ...

  • Al supermercat, pots utilitzar bosses de tela
  • A la feina, fes servir la teva ampolla reutilitzable
  • A l'hora de comprar, opta pels productes a granel
  • A l'hora d'esmorzar, porta carmanyola o embolcalls de roba
  • Pots utilitzar coberts, plats o canyetes que siguin reutilitzables
  • Pots comprar ampolles i envasos de vidre
  • Pots utilitzar tovalloletes de roba en comptes de les d'un sol ús