Els sons que hi ha a les ciutats poden provocar molèsties a la ciutadania i afectar el seu benestar i qualitat de vida.  En funció de la seva freqüència, durada,  del tipus, però també del lloc i del moment en què es produeixi, pot alternar el benestar fisiològic i psicològic de persones i animals. Quan arriba el punt en què el so es transforma en soroll i deteriora la qualitat ambiental del territori, és quan es considera que hi ha contaminació  acústica.
 

Les principals fonts de soroll ambiental són:

  • El trànsit: rodat, ferroviari i aeri
  • Les activitats industrials i recreatives (oci)
  • El veïnatge

Efectes del soroll
Com a contaminant acústic, el soroll pot afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida, com també repercuteix en la comunicació i el comportament.  Si bé és cert, que té un fort component subjectiu, ja que un mateix so pot ser agradable o molest en funció del moment en què es produeix i de com ho rep la persona. 
Principals efectes sobre la salut:

  • Disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva
  • Manifestacions de sensacions de molèstia
  • Nerviosisme
  • Irritabilitat
  • Interferències en el son que produeixen: cansament, disminució del rendiment, disminució de la concentració en el treball, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, del sistema neurovegetatiu, etc.

Les eines per a la millora de la qualitat acústica a la ciutat són els següents: