Si prenem l'eix origen com a referència, hem de tenir en compte el concepte de racialització (construcció social basada en l'etnocentrisme que inferioritza i discrimina les persones pel seu origen, color de pell, accent, nacionalitat, etc.). Ja sabem que les races no existeixen però el racisme sí i aquest impregna diferents àmbits, un d'ells és el nostre llenguatge quotidià que conté moltes expressions racistes.

En les comunicacions que fan referència a temes relacionats amb les persones d'origen estranger sovint s'utilitza un llenguatge exclusiu, emprant termes que generalitzen tots els col·lectius, presentant-los com col·lectius homogenis, ometent les seves diversitats i alhora creant estereotips.

grup de persones

Per aquest motiu, cal fer una revisió crítica dels termes que fem servir per ajustar-los a un llenguatge inclusiu i no discriminatori, perquè a través del llenguatge i la comunicació també puguem aconseguir crear un "nosaltres" on tothom hi tingui cabuda.

 

Expressions excloents Proposta alternativa Per què hem d'evitar aquestes expressions?
immigrant il·legal persona en situació (administrativa) irregular Les persones no es poden considerar il·legals com les mercaderies.
immigrant de segona generació

català / espanyol

Si per alguna raó es vol especificar l'origen: català/espanyol d'origen X

Els processos migratoris són individuals. Per tant, la descendència de persones que van immigrar és tan catalana/espanyola com la de catalans/espanyols.
raça negra / raça gitana persona negra / persona gitana o persona del poble gitano Genèticament, el terme raça no pot ser aplicat a poblacions humanes.
Científicament s'avala que només hi ha una raça: la humana.
persona de color / "negret" persona negra / persona afrodescendent Les persones negres reivindiquen que se'ls hi digui "negres". 
Utilitzar el diminutiu, infantilitza la persona.
moro o mora persona marroquina / persona algeriana / persona tunisiana... És un terme utilitzat despectivament.
sudaca persona llatinoamericana / o especificar el país de procedència (persona colombiana, 
equatoriana, argentina, xilena...)
És un terme utilitzat despectivament.
allau, onada, flux (d'immigrants) un grup, o indicar la quantitat aproximada Fent servir aquest tipus de paraules contribuïm a donar una imatge "d'invasió" poc realista.
terrorisme islàmic, gihadista Al Qaeda, Daesh... (nom del grup) Cal utilitzar el nom concret del grup terrorista.
S'ha de deixar d'associar l'islam a la violència. 
comprar al xino; anar al paki o al badulake comprar al basar; anar a la botiga de queviures; anar a (nom de la botiga) És excloent utilitzar l'origen (real o suposat) per referir-se a botigues regentades per persones racialitzades i/o persones d'origen estranger.
"Paki" és un insult sorgit als anys 60 al Regne Unit, que tenia i encara té una gran càrrega racista. 
no hi ha moros a la costa; em poses negra; treballar en negre; m'ha tocat la negra no hi ha ningú; 

em poses de malhumor, em fas enfadar, m'irrites; treballar de forma irregular o en l'economia informal; he tingut mala sort

Cal desvincular el color negre d'expressions amb connotacions negatives.
treballar com un negre o com una negra treballar molt És una expressió colonialista que recorda al passat esclavista.
treball de xinos; sembles un gitano o una gitana; més llarg que una boda gitana; són una colla de gitanos o de gitanes feinada, treball minuciós; vas brut, sembles un nyap; molt llarg; són una colla d'estafadors, de lladres, mafiosos Cal evitar les expressions que perpetuen i reforcen els estereotips (positius o negatius) sobre certs col·lectius.

 

Aspectes a tenir en compte

grup de persones d'origens diversos

Quan generalitzem afavorim la construcció social d'estereotips, a partir dels nostres propis prejudicis, i tractem a les persones d'origen estranger i/o migrades com un col·lectiu homogeni sense diversitat existent entre les persones que el conformen. Això es produeix sobretot quan macroetiquetem les persones fent servir paraules com: àrab, asiàtic, africà, subsaharià, de l'Europa de l'est, oriental o llatinoamericà, etc. Si cal esmentar l'origen, s'hauria d'especificar l'origen concret per donar visibilitat a la diversitat existent. 

Quan ens dirigim a una persona, caldria fer-ho pel seu nom (tenint cura de pronunciar-lo el millor possible) i evitant etiquetar la persona pel seu origen.

També cal que evitem la contraposició "vosaltres i nosaltres". Aquest tipus de discurs dificulta la convivència, polaritzant i reforçant la idea que aquestes persones (un altre cop, macroetiquetades) no formen part de nosaltres. Per això, no hauríem d'utilitzar termes com persones autòctones o de tota la vida/persones immigrants, persones d'aquí/persones de fora, etc.